Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Program dołoży 3 mln EUR na walkę z Covid-19

29 / 04 / 2020

Wspólny Komitet Monitorujący Programu zatwierdził przeznaczenie dodatkowych 3 mln EUR na projekty współpracy transgranicznej w zakresie opieki zdrowotnej, aby wesprzeć je w walce z wybuchem epidemii Covid-19. Zaangażowanych jest w nią 12 projektów (7 PL-BY, 4 PL-UA, 1 PL-BY-UA), w tym szpitale i ośrodki opieki społecznej, które mogą teraz kupić dodatkowy sprzęt lub wprowadzić nowe działania, aby skutecznie reagować na kryzys (jednocześnie wdrażając regularne działania projektów).

30 partnerów współpracujących obecnie w ramach 12 projektów opieki zdrowotnej[1] uzyskało już wcześniej dostęp do łącznej kwoty prawie 24 mln EUR ze środków UE na wsparcie szpitali, służb ratunkowych i innych jednostek zlokalizowanych na obszarze przygranicznym. Dotacje są przeznaczone na bezpieczeństwo epidemiologiczne, opiekę zdrowotną matki i dziecka, onkologię, intensywną opiekę medyczną i wiele innych. Dodatkowe 3 mln EUR pozwolą wzmocnić personel medyczny, wprowadzić nowy sprzęt, umożliwić nowe testy koronawirusa i zdalną współpracę transgraniczną.

Od ponad 15 lat Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 wspiera bezpieczeństwo mieszkańców Polski, Białorusi i Ukrainy, podejmując wspólne wyzwania po obu stronach granicy UE. Opieka zdrowotna i bezpieczeństwo publiczne od samego początku należały do głównych celów programu.

 „Uruchomienie funduszy unijnych pozwoliło nam szybko zareagować i zakupić specjalistyczne urządzenie do badań przesiewowych klatki piersiowej, które jest jednym z podstawowych narzędzi do diagnozowania pacjentów z COVID-19” - powiedział Paweł Natkowski, dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Psarskiego w Ostrołęce.

 „Nasz partner, Regionalny Kliniczny Szpital Dziecięcy we Lwowie, postanowił przeznaczyć te środki na zakup środków ochrony osobistej dla personelu” - dodał Wojciech Miazga, lider projektu.

Program pokrywa do 90% kosztów kwalifikowalnych projektów. Więcej na stronie: www.pbu2020.eu

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Aleksandra Makowiecka, Communication Manager, e-mail: aleksandra.makowiecka@pbu2020.eu, tel: +48 782 110 299

[1] Lista projektów:

 1. PBU1/0041/16 Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na polsko-białoruskim obszarze przygranicznym, BENEFICJENT WIODĄCY: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej (PL)
 2. PBU1/0067/16 Rejestracja, obserwacja, opieka - transgraniczna współpraca regionalnych szpitali w Siedlcach i Mińsku na rzecz zdrowia matki i dziecka, BENEFICJENT WIODĄCY: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach sp. z o. o. (PL)
 3. PBU1/0142/16 Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy, BENEFICJENT WIODĄCY: Powiat Tomaszowski (PL)
 4. PBU1/0266/16 Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie urologii onkologicznej w regionie Białegostoku i Grodna, BENEFICJENT WIODĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PL)
 5. PBU1/0268/16 Poprawa transgranicznej opieki zdrowotnej w zakresie chorób krążenia i intensywnej opieki medycznej w regionie Białegostoku i Mińska, BENEFICJENT WIODĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (PL)
 6. PBU1/0326/16 Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego, BENEFICJENT WIODĄCY: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach (PL)
 7. PBU1/0358/16 Zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych w Krośnie i Użgorodzie, BENEFICJENT WIODĄCY: Miasto Krosno (PL)
 8. PBU1/0376/16 Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego „OHMATDYT” jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii, BENEFICJENT WIODĄCY: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce (PL)
 9. PBU1/0668/16 Razem dla ratowania życia. Zintegrowany polsko-ukraiński system pierwszej pomocy medycznej w strefie pogranicza, BENEFICJENT WIODĄCY: Powiat Bieszczadzki (PL)
 10. PBU1/0766/16 Lepszy dostęp do usług medycznych w regionie transgranicznym, BENEFICJENT WIODĄCY: Zakład Opieki Zdrowotnej "Obwodowy Szpital Pediatryczny w Brześciu" (BY)
 11. PBU1/0063/16 Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko-białoruskim, BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i Dzieciom o pokrewnych zaburzeniach "WSPÓLNY ŚWIAT" (PL)
 12. PBU1/0217/16 Pogranicza równych szans, BENEFICJENT WIODĄCY: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym “Krok za krokiem” (PL)

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna