Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
mapa projektów PBU in Numbers Rescue 3 PL

Modyfikacja Wytycznych do weryfikacji wydatków

28 / 04 / 2020

Uprzejmie informujemy, że 17 kwietnia 2020r. Wspólny Komitet Monitorujący zatwierdził zmodyfikowaną wersję Wytycznych do weryfikacji wydatków (wersja 4)
Modyfikacje dotyczyły następujących części:

 • Wytyczne do weryfikacji wydatków – uszczegółowiono zapisy dotyczące podpisu audytora na weryfikowanym dokumencie (część opisowa raportu beneficjenta). Dodatkowo wprowadzono drobne poprawki techniczne.
 • Załącznik 5. Wzór Listy sprawdzającej do kontroli zamówień publicznych na Białorusi – zmodyfikowano w celu zapewnienia spójności z wymogami programu
 • Załącznik 6a. Wzór Listy sprawdzającej do kontroli zamówień dla niepublicznych beneficjentów z Ukrainy. – wprowadzono nową listę sprawdzającą
 • Załącznik 10b. Wzór listy sprawdzającej do kontroli na miejscu – część 2 – KPK – poprawiono zgodnie z aktualnymi wymogami programu.

Dokument wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronach Programu i zastępuje dotychczasową wersję Wytycznych do weryfikacji wydatków.
Dokument w języku angielskim jest dostępny tutaj oraz w sekcji Dokumenty -> REALIZACJA PROJEKTÓW. Pozostałe wersje językowe dostępne będą w najbliższym czasie.

Uprzejmie informujemy, że angielska wersja dokumentu jest oficjalna i wiążąca. Pozostałe wersje językowe (polska, ukraińska, rosyjska) należy traktować jako tłumaczenia robocze.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna