Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Stosowanie przez ukraińskie instytucje państwowe uproszczonych procedur udzielania zamówień dotyczących przeciwdziałania efektom COVID-19 (UA)

27 / 04 / 2020

Informujemy, że Beneficjenci ukraińscy, będący instytucjami państwowymi, mogą stosować uproszczone procedury udzielania zamówień zgodnie z ustawą przyjętą przez Radę Najwyższą Ukrainy „W sprawie zmiany niektórych aktów ustawodawczych Ukrainy mających na celu zapobieganie występowaniu i rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19)” z dnia 17.03.2020 r.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna