Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
mapa projektów PBU in Numbers Rescue 3 PL

Zastosowanie procedury negocjacyjnej dla zamówień uproszczonych dotyczących przeciwdziałania efektom COVID-19 (BY, UA)

24 / 04 / 2020

Informujemy, że zgodnie z § 16 Ogólnych zasad udzielania zamówień przez beneficjentów w ramach projektów Programu PL-BY-UA (Załącznik X do Podręcznika Programu część I), właściwych dla beneficjentów programu zlokalizowanych na Białorusi oraz niepublicznych beneficjentów programu zlokalizowanych na Ukrainie, zastosowanie procedury negocjowanej dla zamówień uproszczonych jest możliwe w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Zgodnie przepisami § 16 punkt a) Ogólnych zasad (…) Zamówienia mogą być udzielane w drodze procedury negocjacyjnej dla zamówień uproszczonych z konsultacją jednej oferty gdy ze względu na wyjątkowo nagłą potrzebę spowodowaną zdarzeniami, których Beneficjenci nie mogli przewidzieć i których w żaden sposób nie można im przypisać, nie można dotrzymać terminu na przeprowadzenie procedur określonych w § 11-13;

Obecny stan epidemii (COVID-19) i konieczność podjęcia niezbędnych działań spełnia przesłanki kwalifikacji tego zdarzenia jako wyjątkowo nagłej potrzeby zgodnie z § 16 punkt a) Ogólnych zasad (…) w zakresie zakupów bezpośrednio związanych z przeciwdziałaniem efektom COVID-19. Dodatkowo, umowy uprzednio zawarte przez zamawiającego mogą być modyfikowane zgodnie z przepisami § 8 Ogólnych zasad (…). Zmiany umów, które są niezbędne w celu przeciwdziałania efektom COVID-19 mogą być wprowadzane w oparciu o przepisy § 8 punkt 4. Stan epidemii COVID-19 można traktować jako wystąpienie wyjątkowo nagłej potrzeby, która umożliwia takie modyfikacje.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna