Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Zamosc 2022 PL PBU in numbers_trasy_turystyczne mapa projektów

Weryfikacja administracyjna na miejscu realizacji projektów

14 / 04 / 2020

W związku z pytaniami dotyczącymi weryfikacji administracyjnej na miejscu realizacji projektów w obecnej sytuacji pandemii, przekazujemy poniższe wyjaśnienia.

Zgodnie z Wytycznymi do weryfikacji wydatków, rozdział 1, podrozdział 1.2.3, weryfikacja administracyjna na miejscu/w siedzibie beneficjenta jest obowiązkowa w przypadku wydatków dotyczących zakupu środków trwałych przez tego beneficjenta o wartości równej lub przekraczającej 5000 EUR brutto. Tego typu weryfikacja powinna zostać przeprowadzona przed zakończeniem projektu, przed złożeniem raportu końcowego.
Program nie wymaga, aby weryfikacja na miejscu odbyła się równocześnie z weryfikacją raportu interim, w którym są raportowane wydatki dotyczące zakupu środków trwałych o wartości równej lub przekraczającej 5000 EUR brutto. Istnieje możliwość zatwierdzania wydatków dotyczących takich zakupów na podstawie dokumentacji papierowej, w tym zdjęć zakupionego sprzętu.

W związku z pandemią COVID-19, aż do odwołania, prosimy audytorów o prowadzanie weryfikacji wyłącznie w trybie „zza biurka”

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna