Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Modyfikacja Podręcznika Programu cz. I

08 / 04 / 2020

Uprzejmie informujemy, że 4 kwietnia 2020r. Wspólny Komitet Monitorujący zatwierdził zmodyfikowaną wersję Podręcznika Programu cz. I. (wersja IV) Modyfikacje dotyczyły następujących części:

- Rozdział 2.3.1 został uzupełniony o zapis „W uzasadnionych przypadkach, w trakcie etapu wdrażania, okres realizacji projektu może zostać przedłużony ponad 24 miesiące, po uprzednim zatwierdzeniu przez Wspólny Komitet Monitorujący.”

Dokument wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronach Programu i zastępuje dotychczasową wersję Podręcznika Programu cz. I.

Dokument w języku angielskim jest dostępny tutaj oraz w sekcji Dokumenty -> REALIZACJA PROJEKTÓW -> Projety regularne. Na stronie dostępne sa również tłumaczenia na języki narodowe.
Uprzejmie informujemy, że angielska wersja dokumentu jest oficjalna i wiążąca. Pozostałe wersje językowe (polska, ukraińska, rosyjska) należy traktować jako tłumaczenia robocze.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna