PBU
30 lat Interreg

Modyfikacja Podręcznika Programu cz. I

08 / 04 / 2020

Uprzejmie informujemy, że 4 kwietnia 2020r. Wspólny Komitet Monitorujący zatwierdził zmodyfikowaną wersję Podręcznika Programu cz. I. (wersja IV) Modyfikacje dotyczyły następujących części:

- Rozdział 2.3.1 został uzupełniony o zapis „W uzasadnionych przypadkach, w trakcie etapu wdrażania, okres realizacji projektu może zostać przedłużony ponad 24 miesiące, po uprzednim zatwierdzeniu przez Wspólny Komitet Monitorujący.”

Dokument wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronach Programu i zastępuje dotychczasową wersję Podręcznika Programu cz. I.

Dokument w języku angielskim jest dostępny tutaj oraz w sekcji Dokumenty -> REALIZACJA PROJEKTÓW -> Projety regularne. Na stronie dostępne sa również tłumaczenia na języki narodowe.
Uprzejmie informujemy, że angielska wersja dokumentu jest oficjalna i wiążąca. Pozostałe wersje językowe (polska, ukraińska, rosyjska) należy traktować jako tłumaczenia robocze.

Czy ta strona była przydatna?