Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Alternatywne składanie wniosków o aprobatę audytora (PL)

02 / 04 / 2020

W związku z napływającymi pytaniami w sprawie alternatywnej metody składania wniosków o aprobatę audytora projektów w Programie poniżej przekazujemy informację o nowym schemacie komunikacji z Kontrolnym Punktem Kontaktowym, który będzie obowiązywał do odwołania:

 1. Pismo przewodnie z takimi danymi jak nazwa programu, nazwa oraz numer projektu, adres poczty elektronicznej, na który należy kierować korespondencję w formie elektronicznej, adresy do kontaktów, z załączeniem wszystkich dokumentów niezbędnych do weryfikacji kwalifikowalności wybranego audytora należy przesłać za pomocą programu ePUAP na skrytkę CPE dedykowaną dla Kontroli Pierwszego Stopnia (FLC).
 2. Adres skrytki to: /CPE_Warszawa/kontrola
 3. Jeśli nie uda się znaleźć adresu skrytki dla kontroli to proszę wybrać skrytkę ogólną Centrum Projektów Europejskich.
 4. Pismo wraz z załącznikami zostanie przekazane konkretnemu ekspertowi Kontrolnego Punktu Kontaktowego.
 5. Przesłanie dokumentów w wersji elektronicznej rozpoczyna bieg weryfikacji wniosku o aprobatę audytora. Jest to termin równoważny do daty wpływu dokumentów w wersji papierowej do CPE.
 6. Aprobatę audytora otrzymają Państwo drogą elektroniczną.

Uwaga: Załącznik nr 7 podpisywany przez audytora oraz Załącznik nr 8 podpisywany przez audytora i przedstawiciela beneficjenta mogą być składane jako:

 1. Dokument elektroniczny, podpisany przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego (załącznik nr 7 przez audytora, załącznik nr 8 przez audytora i upoważnionego przedstawiciela beneficjenta).
 2. Jeżeli oryginał dokumentu został sporządzony w formie papierowej i jego kopia elektroniczna jest przekazywana w formie skanu, beneficjent dokonuje poświadczenia za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego. Przesłanie dokumentów przez ePUAP jest równoznaczne z poświadczeniem przez beneficjenta za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów.

Beneficjent powinien zarchiwować dokumentację elektroniczną na potrzeby ewentualnych kontroli.

Dodatkowo uruchomiliśmy skrzynkę email: wk@cpe.gov.pl,  w razie braku możliwości przekazania Pisma za pomocą programu ePUAP. W tym przypadku bardzo prosimy aby nie dublować przekazywania pisma. Pismo przekazane za pomocą programu ePUAP jest wystarczające.

Oczywiście możliwe jest przesłanie dokumentów drogą pocztową, ale biorąc pod uwagę nasze wspólne bezpieczeństwo zachęcamy do komunikacji elektronicznej.

WYJAŚNIENIE:
EPUAP to elektroniczna platforma usług administracji publicznej. Służy ona do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z urzędami.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna