Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
20-lecie Polańczyk Regiostars2023 mapa projektów

Projekt tygodnia - RESCUE

21 / 02 / 2020

 „Na ratunek. Poprawa dostępności do świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy” (akronim RESCUE) to trójstronny projekt realizowany przez partnerów z Polski, Białorusi i Ukrainy w ramach Celu Tematycznego BEZPIECZEŃSTWO.

Głównym celem projektu RESCUE jest zapewnienie efektywnej współpracy służb medycznych w województwie lubelskim oraz obwodach brzeskim (BY) i lwowskim (UA), dzięki czemu mieszkańcy obszaru przygranicznego zyskają szerszy dostęp do opieki zdrowotnej. Ograniczenia, z jakim borykają się służby medyczne zaangażowane w projekt, wynikają między innymi z różnic w wyposażeniu i niewystarczających kwalifikacji części personelu medycznego. Niedostateczna świadomość lokalnych społeczności w kwestiach związanych ze zdrowiem również pozostaje dużym wyzwaniem. Czynniki te często powodują zbyt późne udzielenie potrzebnej pomocy.

Projekt RESCUE rozpoczął się 1 maja 2019 r., a konferencję inauguracyjną zorganizowano w pierwszych dniach jego realizacji. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim zakupił 2 karetki pogotowia i system telekardiologiczny. W tym czasie SP ZOZ w Hrubieszowie również dokonał zakupu 2 karetek ze specjalistycznym sprzętem. Partnerzy białoruscy i ukraińscy przygotowują przetargi na zakup pojazdów medycznych, dzięki czemu wyrówna się standard aut ratowniczych będących własnością partnerów projektu. Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego jest kolejnym kluczowym aspektem projektu. Centralny Szpital Rejonowy w Żabince (BY) otrzymał już fantomy dla dorosłych i dla dzieci. Sokalska Rada Rejonowa (UA) zyskała 3 urządzenia EKG, urządzenie USG, respirator, fantom dla dzieci i fantom dla dorosłych. Polscy i białoruscy partnerzy opracowują dokumentację przetargową na zakup sprzętu medycznego. Ponadto, Centralny Szpital Rejonowy w Żabince przeprowadził specjalistyczne szkolenia dla 53 lekarzy i 80 pielęgniarek wzbogacając ich o wiedzę i umiejętności, które zostaną wykorzystane do ustalenia wspólnych zasad i mechanizmów współpracy pomiędzy służbami ratownictwa medycznego. Pozostali beneficjenci przygotowują obecnie podobne szkolenia dla swoich pracowników.

Zgodnie z umową grantową projekt powinien zostać zakończony do 30 kwietnia 2021 r.

Galeria

0142_RESCUE

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna