Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in Numbers HERITAGE PL mapa projektów

Program na XIII Forum Europa-Ukraina w Jasionce (Polska)

06 / 02 / 2020

W dniach 4-5 lutego wzięliśmy aktywny udział w XIII Forum Europa-Ukraina - jednym  z najważniejszych wydarzeń międzynarodowych poświęconych stosunkom pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską. Forum organizowane jest od 2007 roku w Polsce i przyciąga tysiące gości z wielu krajów. Program zorganizował panel dyskusyjny pt. „Rola Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina w rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej”. Moderatorem był Andrzej Słodki, kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

Panel dyskusyjny rozpoczął się prezentacją aktualnego stanu wdrażania Programu. W ramach obecnej trzeciej edycji (2014–2020), Program ponownie wsparł rozwój gospodarczy i społeczny obszarów przygranicznych trzech zaangażowanych krajów poprzez granty m.in. na infrastrukturę, opiekę zdrowotną, ratownictwo, turystykę, dziedzictwo kulturowe i naturalne. – Program jest bardzo znamienitym i ważnym narzędziem, które w wymiarze regionalnym rozwija relacje Unia Europejska-Ukraina poprzez wspieranie różnych przedsięwzięć. Jest największym programem transgranicznym na granicach lądowych Unii Europejskiej – podkreślał Andrzej Słodki.

Druga część panelu poświęcona była przyszłości Programu. Co zrobić, by granica między Polską a Ukrainą i Białorusią nie stała się „żelazną kurtyną”, tylko źródłem „bogactwa w różnorodności”, miejscem intensywnej wymiany gospodarczej i międzyludzkiej? Jakie wyzwania stoją przed Programem w kontekście globalnych zagrożeń klimatycznych i środowiskowych? To były główne pytania, na które próbowali odpowiedzieć paneliści. – Ja postawiłbym akcent na projekty nie z dużych miast – nie ze Lwowa, nie z Lublina. One mają swoje mechanizmy finansowania, mają swoje pieniądze, mogą odnawiać pamiątki wspólnej kultury. Priorytetowo potraktowałbym przygraniczne gminy, przygraniczne powiaty i stricte linię graniczną – polemizował prof. Bohdan Hud z Uniwersytetu Lwowskiego. – Ważne, żebyśmy wsłuchiwali się w to, co jest najbardziej potrzebne w tych małych ojczyznach, regionach, euroregionach i dobrze wpisali to w Program na nową perspektywę 2021-2027 zaznaczył Leszek Buller, dyrektor Centrum Projektów Europejskich.

W tej interesującej dyskusji uczestniczyli również: Olga Shvorak, dyrektor Wołyńskiego Regionalnego Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości, koordynator projektów transgranicznych dofinansowanych w trzech edycjach Programu Polska-Białoruś-Ukraina oraz Tadeusz Grabowski, zastępca dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Forum towarzyszyły IV Targi Wschodnie. Uczestnicy obu wydarzeń mieli okazję odwiedzić stoisko promocyjne Programu, gdzie każdy mógł uzyskać informację o projektach  i regułach Programu, otrzymać pamiątkowy kalendarz na rok 2020 i, jak co roku, skosztować smacznej kawy. Szacuje się, że tegoroczna edycja przyciągnęła około 1000 gości i panelistów z 31 krajów.

Galeria

Europe-Ukraine Forum 2020

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna