Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Zamosc 2022 PL PBU in numbers_trasy_turystyczne mapa projektów

Konferencja programów EIS 2020

03 / 02 / 2020

28 stycznia 2020 r. Komisja Europejska zorganizowała Konferencję programów EIS 2020. Główna jej część dotyczyła przyszłej perspektywy finansowej 2021-2027 i przygotowaniu nowych programów „Interreg NEXT”. Jednym z kluczowych przesłań przedstawicieli Komisji było poszukiwanie synergii między programami i strategiami tworzonymi dla wspólnych obszarów geograficznych. Klastrowanie i spójność inicjatyw na danym obszarze mają duże znaczenie w nadchodzącej perspektywie Interreg i będą zdecydowanie oczekiwanie przez Komisję od nowych programów.

Ostateczny kształt rozporządzeń regulujących porządek prawny Interreg na lata 2021-2027 jak również budżety poszczególnych programów nie są jeszcze znane. Jednak przed konferencją Komisja rozesłała do programów Wspólny dokument nt. programowania Interreg NEXT (Joint paper on Interreg NEXT strategic programming)  wraz ze swoimi rekomendacjami dla poszczególnych geograficznych klastrów programowych. W rekomendacjach dla klastra obejmującego nasz Program, Komisja sugeruje podjęcie następujących celów politycznych (określonych dla polityki spójności 2021-2027), które zostały wskazane także przez Wspólny Komitet Programujący PBU w trakcie jego I spotkania (11 października 2019):

 • Cel polityczny 2 “bardziej przyjazna dla środowiska bezemisyjna Europa i jej sąsiedztwo”
 • Cel polityczny 4 “Europa i jej sąsiedztwo o silniejszym wymiarze społecznym”;
 • Cel polityczny 5 “Europa i jej sąsiedztwo bliżej obywateli”.

Ponadto, Komisja zaleca by zachować aktualne obszary geograficzne programów, co w przypadku PBU również było rekomendowane przez Wspólny Komitet Programujący.

Zbieżna wizja Komisji i Programu w tych dwóch kluczowych kwestiach jest dobrym sygnałem dla przygotowania kolejnej jego edycji. W nadchodzących miesiącach przedstawiciele trzech państw uczestniczących w Programie będą pracowali nad jego szczegółowym kształtem.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna