Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
banner_comp 30 lat Interreg

Projekt tygodnia - Coordination

31 / 01 / 2020

Projekt „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim” (akronim: Coordination) jest realizowany w ramach Celu Tematycznego BEZPIECZEŃSTWO. Beneficjentem wiodącym jest miasto Siedlce, a partnerzy pochodzą z Polski i Ukrainy.

Zapewnienie bezpieczeństwa w regionie przygranicznym jest głównym wyzwaniem dla partnerów projektu. Potrzebne jest kompleksowe podejście do problemów związanych z zagrożeniami chemicznymi i ekologicznymi, pożarami i klęskami żywiołowymi w celu zagwarantowania bezpieczeństwa strażakom. Pogranicze polsko-ukraińskie, w szczególności mieszkańcy i środowisko naturalne, skorzysta na realizacji projektu dzięki zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa wynikającego z większej sprawności służb przeciwpożarowych i ratowniczych.

Projekt Coordination rozpoczął się 1 stycznia 2019 r. Beneficjent Wiodący czeka na ogłoszenie przetargu na budowę kompleksu szkoleniowego w Siedlcach i inne powiązane działania, które zostaną przeprowadzone w tym roku. Partner ukraiński przeprowadził prace związane z przebudową kompleksu szkoleniowego dla jednostek straży pożarnej i ratownictwa Departamentu Państwowej Służby Ratowniczej Ukrainy. Do końca 2019 r. prace były prowadzone na łącznej powierzchni 226 m2 i obejmowały przebudowę następujących pomieszczeń: sala szkoleń teoretycznych, sala treningowa (siłownia), wejście, labirynt, sala centrum zarządzania, pomieszczenia dla urządzeń zasilających i kompresorów, gabinet lekarski, komora wentylacyjna itp. Ukraiński beneficjent stopniowo realizuje zakupy sprzętu. Do tej pory zakupiono 60 nowych aparatów na sprężone powietrze, sprzęt pomiarowo-kontrolny, maski panoramiczne. Prace nadal trwają, planuje się, że do końca marca 2020 r. budynek zostanie oddany do użytku, a do czerwca 2020 r. obiekt zostanie wyposażony w labirynt szkoleniowy.

W ostatnim kwartale 2019 r. polski beneficjent - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach - ogłosił przetargi związane z realizacją projektu i zakupił dwa wozy strażackie: lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy oraz ciężki pojazd ratowniczo-gaśniczy ze zbiornikiem. Ponadto Komenda Miejska PSP doposażyła się w agregat pompowy na przyczepie z osprzętem.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projekt powinien zakończyć się do 31 grudnia 2020 r.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna