Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Projekt tygodnia - BugUnitesUs

17 / 01 / 2020

Rzeka Bug i jej otoczenie to naturalny skarb łączący trzy kraje: Polskę, Białoruś i Ukrainę. Jej potencjał  nigdy jednak nie znalazł odzwierciedlenia w rozwoju turystycznym i regionalnym. Partnerzy projektu BugUnitesUs, realizowanego w ramach celu tematycznego DZIEDZICTWO, postanowili stworzyć nowe warunki i możliwości dla tego obszaru transgranicznego. Beneficjentem Wiodącym jest Gmina Drohiczyn (PL), a pozostałymi partnerami są: Rada Powiatu Sokalskiego (UA) i Komitet Wykonawczy Rejonu Drohiczyńskiego (BY).

Więcej informacji o projekcie można znaleźć w załączonym pliku pdf.

Realizacja projektu BugUnitesUs rozpoczęła się 3 stycznia 2018 r. Od tego czasu podjęto wiele prac i starań, aby zrealizować cele projektu - utworzenie dwóch szlaków turystyki wodnej prowadzących przez wszystkie 3 sąsiadujące kraje. Na początku przeprowadzono rekonesans obejmujący spływ rzekami Bug i Muchawiec w celu ustalenia szlaków transgranicznych, dziennych tras kajakowych, miejsc dla znaków ostrzegawczych i informacyjnych, miejsc pozbawionych infrastruktury turystycznej i wreszcie miejsc cennych ze względu na swój charakter przyrodniczy, kulturowy lub historyczny. Partnerzy projektu mają łącznie 800 km szlaku kajakowego do oznaczenia.

Działania w ramach projektu obejmują m.in. utworzenie miejsc odpoczynku na szlakach kajakowych, w których turyści może znaleźć schronienie (powstanie 25 miejsc odpoczynku po stronie polskiej, 7 po stronie ukraińskiej i 4 po stronie białoruskiej). W każdym z nich zostanie zainstalowana tablica informacyjna oraz innowacyjny megafon, które będą działać jak zadaszenie przed deszczem i miejsce wypoczynku, a jednocześnie umożliwiają słuchanie dzikiej przyrody. Megafony i platformy pływające są obecnie w przygotowaniu i jako obiekty małej architektury nie wymagają pozwolenia na budowę. Dodatkowo, osiem wybudowanych wież obserwacyjnych pozwoli w pełni nasycić się pięknem krajobrazu. Polski Beneficjent Wiodący podpisał umowę na 3 wieże i zostaną one ukończone do maja 2020 r. Partnerzy ukraińscy i białoruscy ogłosili przetargi na wieże i czekają na oferty. Główne działania projektu: Centra Turystyki Kajakowej w Sokalu, Bielinie i Drohiczynie są w trakcie realizacji - budowy lub remontu. Polski partner kończy wyposażanie wnętrza Centrum, symulator kajaka został już zainstalowany, a cały towarzyszący mu sprzęt jest gotowy. Zostanie również zorganizowana wystawa kajaków oraz w planach jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej. Oficjalne otwarcie Centrum w Drohiczynie planowane jest na kwiecień.

Zgodnie z umową grantową projekt powinien zostać zakończony do 3 lipca 2020 r.

Galeria

0224_BUgUnitesUs

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna