Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in Numbers HERITAGE PL mapa projektów

Trzeci nabór wniosków został zamknięty

16 / 01 / 2020

Trzeci nabór zebrał pomyślnie 178 wniosków.

Cel Tematyczny DZIEDZICTWO ponownie okazał się bardzo popularny na obszarze Programu. Wnioskodawcy mogli składać wnioski w ramach dwóch jego priorytetów: Promocja kultury lokalnej i historii oraz Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego.

Pierwsze szacunki wskazują, że zainteresowanie środkami Programu było ponad 7 razy wyższe niż dostępny budżet.

Wspólny Sekretariat Techniczny rozpoczyna właśnie ocenę administracyjną, kwalifikowalności i jakościową złożonych wniosków.

W imieniu wszystkich instytucji Programu chcielibyśmy podziękować wszystkim wnioskodawcom za wysiłek i zaangażowanie włożone w nawiązanie partnerstw i złożenie wniosków. Spodziewamy się, że najlepsze z nich wniosą pomysły, działania i służące społecznościom lokalnym.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna