Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in Numbers HERITAGE PL mapa projektów

W dniach 16-18 grudnia odbyło się Forum Dziennikarzy w Łucku (Ukraina)

30 / 12 / 2019

 

W Łucku (Ukraina), w ramach Transgranicznej Akademii Rozwoju w dniach 16–18 grudnia zorganizowaliśmy Forum Dziennikarzy, które zgromadziło przedstawicieli lokalnych i regionalnych mediów z obszaru Programu.

Podczas Forum opowiedzieliśmy uczestnikom o Programie oraz zaprezentowaliśmy efekty projektów poprzedniej i aktualnej edycji Programu. W trakcie dwudniowej wizyty dziennikarze byli na miejscu realizacji projektu TwoTowers, gdzie zwiedzili wieżę Czartoryskich, fragment zachowanych murów obronnych otaczających zamek oraz piwnice Klasztoru Jezuitów. Prace konserwatorskie w projekcie zmierzają do uporządkowania terenu i wyposażenia przyszłego muzeum w nowoczesne, interaktywne obiekty. Uczestnicy odwiedzili również najważniejsze atrakcje miasta Łucka – Zamek Lubarta oraz miejski ogród zoologiczny zmodernizowany w projekcie PBU 2007-2013. O potrzebie skutecznej koordynacji działań ratowniczych w projektach transgranicznych dziennikarze mogli się przekonać podczas wizyty w jednostce Państwowej Służby Ratowniczej w obwodzie wołyńskim, realizującej projekt Coordination (PBU 2014-2020). Dziennikarze zobaczyli na miejscu działanie sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego zakupionego w projekcie.

„Program daje nam możliwości, nowe spojrzenie na świat, nie tylko zmienia miasto, ale i ludzi” – z dumą podkreślił pełniący obowiązki prezydenta miasta Hryhoriy Pustovit w mowie powitalnej. Dyrektor departamentu ds. współpracy międzynarodowej w Wołyńskiej Administracji Obwodowej, Ihor Chulipa wyraził zadowolenie z aktywności obwodu wołyńskiego w realizacji projektów, a wicekonsul Konsulatu Generalnego RP w Łucku Marek Zapór reasumował: „Program jest powrotem do Unii, powrotem do korzeni i współpracy”.

Po tej części, przedstawiciele wybranych projektów PBU zaprezentowali uczestnikom swoje osiągnięcia we współpracy transgranicznej, po czym, uczestnicy podzieleni na 4 grupy, dyskutowali o specyfice rynków medialnych w Polsce, Białorusi i Ukrainie, tematyce informacji, formy i treści materiałów przyciągających uwagę mediów, o tym, co i jak w zakresie współpracy transgranicznej można promować w mediach. Dyskusje zaowocowały propozycjami, które stanowią cenne źródło wiedzy dla Programu.

Spotkanie dziennikarzy oraz przedstawicieli Programu i projektów było doskonałą okazją do pokazania naszych dotychczasowych osiągnięć i przyciągnięcia zainteresowania lokalnych i regionalnych mediów do współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-białorusko-ukraińskim, a dla nas szansą na lepsze zrozumienie specyfiki rynków medialnych w każdym z państw Programu.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna