Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in Numbers HERITAGE PL mapa projektów

„Europa Rodzin”

23 / 11 / 2019

W dniach 7-8 listopada wzięliśmy udział w międzynarodowej konferencji „Europa Rodzin”. Zorganizowane przez Centrum Projektów Europejskich wspólnie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego spotkanie przedstawicieli państw realizujących wspólnie z Polską programy  współpracy trans granicznej, beneficjentów tych programów oraz naukowców wpisywało się w cykl wydarzeń poświęconych 15-leciu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

W ramach wydarzenia odbyły się panele dyskusyjne koncentrujące się na tematyce rodziny i jej współczesnych przemianach w aspekcie kulturowym, społecznym i ekonomicznym.

My zaprezentowaliśmy uczestnikom dokonania projektów realizowanych w Programie i podejmujących różne zagadnienia polityki społecznej. Poprowadziliśmy też panel dyskusyjny „Społeczno-ekonomiczno-zdrowotna sytuacja rodzin w Europie” z udziałem m.in. beneficjentów dwóch naszych projektów. Pani Anna Chwałek reprezentująca projekt DcbCforAutism, poruszyła temat konieczności zwiększenia bezpieczeństwa osób z autyzmem i ich rodzin. Podkreśliła, że dzięki projektowi poprawi się jakość życia jego odbiorców oraz możliwe będzie bardziej skuteczne zapobieganie, tak uciążliwej dla nich, marginalizacji.

Z kolei ks. Leszek Przybylski reprezentujący projekt MichaelandYouth opowiedział o edukacyjnych centrach pracy z młodymi ludźmi, które dzięki projektowi powstaną w Miejscu Piastowym (PL) i Skole (UA). Obiekty będą służyć polskiej i ukraińskiej młodzieży do organizowania spotkań, warsztatów oraz zajęć związanych z kulturą, historią i tożsamością regionu. Wszystko po to, aby przywrócić zainteresowanie młodzieży wspólnym dziedzictwem kulturowym i historycznym.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna