Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
20-lecie Polańczyk Regiostars2023 mapa projektów

Projekt tygodnia - ImTraPBU

18 / 11 / 2019

Projekt stanowi odpowiedź na problemy zidentyfikowane w regionach przygranicznych trzech krajów, dotyczące szczególnie niskiej dostępności komunikacyjnej, niskiej jakości infrastruktury drogowej i nieefektywnego systemu transportu. W celu zmniejszenia wpływu tych negatywnych czynników zawiązano partnerstwo z udziałem Gminy Jabłoń, w roli Beneficjenta Wiodącego, oraz partnerów z Polski, Białorusi i Ukrainy. W ramach projektu ImTraPBU zmodernizowane zostaną odcinki dróg o kluczowym znaczeniu dla lokalnego rozwoju wyżej wymienionych obszarów.

Więcej na temat projektu można przeczytać w załączonym pliku pdf.

Realizacja projektu ImTraPBU rozpoczęła się 4 lipca 2018 r. Polscy partnerzy wybrali wykonawców robót budowlanych w ramach dwóch przetargów nieograniczonych. Zakres prac budowlanych został podzielony na dwa etapy. Najpierw na terenie gminy Jabłoń ukończono odcinek nowo wybudowanej drogi o długości 0,25 km, a u partnerów: Jabłoń, Milanów, Wisznice, Rossosz i Powiat Parczewski przebudowano 9 odcinków o łącznej długości 7,7 km. W sumie zbudowanych i przebudowanych zostało 7,95 km dróg, które mają teraz  nową nawierzchnię asfaltową na całym ww. odcinku. W następnym etapie przeprowadzono prace budowlane i remontowe na 6 odcinkach dróg o łącznej długości 4,6 km. Od momentu rozpoczęcia projektu po stronie polskiej robotami budowlanymi objętych zostało 12,578 km dróg gminnych i powiatowych. Przedstawiciele partnerów z Ukrainy i Białorusi wzięli udział w spotkaniu rady budowy, podczas którego mogli zapoznać się z procesem budowy dróg w Polsce. Spotkanie było dla nich okazją do wymiany doświadczeń i zdobycia wiedzy, która będzie pomocna podczas realizacji projektu.

W kwietniu 2019 r. rozpoczęto roboty drogowe na Ukrainie w miejscowości Zabrody i Łuczica, które w lipcu zaowocowały wybudowaniem 4,22 km nowych dróg. Tymczasem białoruski partner podpisał 28 czerwca umowę na roboty drogowe w miejscowości Znamienka, które obejmą 3 odcinki dróg Zarzecznej, Sportowej i Klonowej w miejscowości Znamienka o łącznej długości 2,7 km. Ponadto, Beneficjent Wiodący projektu - Gmina Jabłoń jest w trakcie przygotowywania procedury wyboru wykonawcy, który opracuje strategię transportową dotyczącą przyszłego rozwoju infrastruktury transgranicznej.

Galeria

Project of the week_0183_ImTraPBU

We are presented just the few road sections that have been improved within the project.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna