Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in Numbers HERITAGE PL mapa projektów

Program na XIX Międzynarodowym Forum Ekonomicznym we Lwowie

13 / 11 / 2019

W dniach 31 października - 1 listopada 2019 r. wzięliśmy udział w XIX Międzynarodowym Forum Ekonomicznym „Invest in Lviv Region”, które odbyło się we Lwowie. Główne cele wydarzenia - to przedstawienie Ukrainy jako bezpiecznego terytorium do prowadzenia działalności gospodarczej, stworzenie warunków do dialogu pomiędzy władzami a biznesem, zintensyfikowanie współpracy transgranicznej, przyciągnięcie inwestycji.  

Jedna z sekcji „Zarządzanie projektami w kontekście współpracy transgranicznej” była w całości poświęcona współpracy transgranicznej Podczas panelu zatytułowanego „Pomyślna realizacja projektów międzynarodowej pomocy technicznej” Olga Parasotska, kierownik Przedstawicielstwa Programu we Lwowie, przedstawiła stan realizacji Programu i doświadczenia z pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie projektów. Swoimi doświadczeniami w prowadzeniu projektów transgranicznych podzielili się również przedstawiciele projektów realizowanych w ramach Programu. Dmytro Balko, reprezentujący projekt KSICHER (PBU/0302/17) wskazał, że wspólnym zadaniem dla strony ukraińskiej jak i dla beneficjenta wiodącego z gminy Księżpol jest ochrona dziedzictwa naturalnego poprzez zapobieganie zanieczyszczaniu rzek przepływających przez obszar projektu. Natomiast Fedir Yurochko z projektu HCS (PBU/0376/17) zasygnalizował potrzebę zwiększenia dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii oraz przedstawił wyzwania na jakie napotykają beneficjenci.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna