Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in Numbers HERITAGE PL mapa projektów

Konferencja Inauguracyjna dla mikroprojektów

04 / 11 / 2019

W dniach 29-30 października zorganizowaliśmy Konferencję Inauguracyjną dla mikroprojektów z drugiego naboru wniosków, która odbyła się w malowniczej Białowieży (województwo podlaskie, PL). Ponad 120 beneficjentów ze wszystkich trzech krajów objętych Programem mogło poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną na temat realizacji projektów w ramach Programu. Jednak naszym głównym celem było umożliwienie beneficjentom, podczas zajęć organizowanych zarówno wewnątrz budynku, jak i w plenerze, wzajemnego poznania się, wymiany pomysłów i doświadczeń na temat projektów .

Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, Wspólnego Sekretariatu Technicznego, a także urzędów marszałkowskich: mazowieckiego i podlaskiego powitali uczestników Konferencji. Następnie przekazaliśmy informacje na temat specyfiki mikroprojektów, a także wnioski wyciągnięte z wdrażania projektów dotyczących dziedzictwa. Zaprezentowaliśmy również ogólne założenia planowanego trzeciego naboru wniosków (wszystkie prezentacje z konferencji można znaleźć tutaj). Andrzej Słodki, kierownik WST stwierdził, że „mikroprojekty wspierają wspólne dziedzictwo, które należy odkrywać, chronić i starannie się nim opiekować, ponieważ jest to skarb, który dzielimy i za który jesteśmy odpowiedzialni”.

Po sesji informacyjnej uczestnicy konferencji przystąpili do zadań mających na celu budowanie zespołu. Ideą pierwszych warsztatów było wzajemne poznanie się i uwolnienie ducha współpracy. Grupa, na podstawie ich opisów projektów, została podzielona na 5 zespołów (rodzin) tematycznych. Pierwsze zadanie polegało na wymyśleniu „nazwiska rodowego” i herbu. Wyniki tych prób można zobaczyć na wspólnym zdjęciu „rodzinnym”. Wyzwanie kulinarne było kolejnym zadaniem uczestników konferencji, podczas którego tematyczne rodziny mogły zacieśnić współpracę. Energia, pasja i zaangażowanie towarzyszyły wszystkim zespołom. Dzień zakończył się wspólnym świętowaniem, podczas którego wszyscy skosztowaliśmy lokalnych potraw i napojów, razem tańczyliśmy i śpiewaliśmy, ciesząc się występem zespołu Kalinka.

Drugi dzień wydarzenia poświęcony był zajęciom na świeżym powietrzu. Uczestnicy, podczas wspólnej wyprawy, mieli okazję podziwiać piękny krajobraz Podlasia. Wspólnie podróżowaliśmy po Puszczy Białowieskiej stuletnim pociągiem, spędziliśmy aktywnie czas z drezynami ręcznymi (pojazdami szynowymi napędzanymi siłą ludzkich mięśni), a także mieliśmy przyjemność obserwować zwierzęta w Rezerwacie Pokazowym Żubrów w ich półnaturalnym środowisku.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom Konferencji za ich zaangażowanie i oddanie. Mamy nadzieję, że wiedza, którą nasi beneficjenci zdobyli w ciągu tych dwóch dni, a także nawiązane znajomości i ukazane możliwości pomogą im w realizacji projektów.

„To wydarzenie było spotkaniem gromadzącym ludzi, którzy chcą coś zrobić, którzy chcą działać, być zaangażowanymi. Dziękujemy za możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania znajomości i dzielenia się wiedzą”- powiedziała Jadwiga Konopko przedstawicielka projektu "Sztuka i przyjaźń na transgranicznej trasie Królowej Bony".

Galeria

PBU2 Openinig Conference

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna