Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in Numbers HERITAGE PL mapa projektów

Za nami 3 Konferencja Naukowa Programu

30 / 10 / 2019

W dniach 23-25 października br. nasz Program we współpracy z Uniwersytetem Narodowym w Użgorodzie zorganizował Międzynarodową Konferencję Naukową „Bezpieczeństwo na obszarze Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina”.

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych i najważniejszych potrzeb każdej osoby. Bezpieczeństwo jest ważnym wyzwaniem w szczególności dla regionów przygranicznych. Obszary peryferyjne granicy ukraińsko-polsko-białoruskiej charakteryzują się niską jakością życia ich mieszkańców w kilku aspektach począwszy od złych warunków materialnych i niskiego dostępu do rynku pracy, poprzez niewystarczającą infrastrukturę społeczną, po ograniczony dostęp do systemu opieki zdrowotnej. Ponadto obszary te nie są wolne od zagrożeń naturalnych i spowodowanych przez człowieka, dlatego istnieje pilna potrzeba stworzenia skutecznych systemów zapobiegania i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Wszystkich tych problemów nie można rozwiązać na poziomie krajowym, ponieważ choroby zakaźne, klęski żywiołowe, zanieczyszczenie środowiska i przestępczość nie znają granic. Cel Tematyczny Bezpieczeństwo w ramach naszego Programu mierzy się z tymi problemami. Poprzez realizację wspólnych projektów Program zapewnia lepszy dostęp do systemu opieki zdrowotnej, rozwój usług społecznych, zapobieganie klęskom żywiołowym i zagrożeniom dla środowiska, a także skuteczną reakcję na zagrożenia.

Podczas dwóch dni Konferencji naukowcy z trzech krajów analizowali kwestie bezpieczeństwa w różnych aspektach. Prezentacje prelegentów koncentrowały się na bezpieczeństwie transgranicznym w pięciu obszarach bezpieczeństwa: fizycznym i technicznym, społecznym, zdrowotnym, ekonomicznym i ekologicznym. Praktycznym elementem dyskusji było zaprezentowanie doświadczeń wynikających z projektów realizowanych w ramach Programu PBU w bieżącym (2014–2020) i poprzednim (2007–2013) okresie. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Narodowego w Użgorodzie, Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki, Prekarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały.

Galeria

International Scientific Conference in Uzhhorod

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna