Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Ankieta PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Przygotowanie Programu na lata 2021-2027

18 / 10 / 2019

Chociaż wydaje się, że obecny Program dopiero się rozpoczął, to już podjęto prace nad przyszłą edycją Programu na lata 2021-2027. Jak informowaliśmy na naszej stronie internetowej, nowy Program będzie realizowany w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” polityki spójności Unii Europejskiej (tzw. Interreg, projekt rozporządzenia) oraz nowego Instrumentu Sąsiedztwa, Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (projekt rozporządzenia) zastępującego obecny Europejski Instrument Sąsiedztwa.

11 października br. przedstawiciele Polski, Białorusi i Ukrainy po raz pierwszy spotkali się w ramach Wspólnego Komitetu Programującego (WKP). WKP utworzono w celu przygotowania nowego Programu. Przedstawiciele władz krajowych i regionalnych, a także instytucji reprezentujących partnerów gospodarczych i społecznych oraz społeczeństwo obywatelskie ze wszystkich trzech krajów są nominowani do WKP. Największym wyzwaniem dla WKP jest dostosowanie przyszłego Programu do kluczowych potrzeb obszaru i zamieszkującej go ludności.

Na pierwszym spotkaniu WKP zostały omówione główne aspekty nowego Programu - obszar Programu oraz wybór celów i priorytetów, którymi Program się zajmie. Dotychczasowe wyniki ogólnodostępnej ankiety umieszczonej na stronie internetowej Programu, przeanalizowano i omówiono w tym zakresie.

Ankieta jest nadal dostępna – proszę poświęcić chwilę na zabranie głosu w kwestii przygotowania nowego Programu.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna