Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Postępowanie przetargowe - przygotowanie Programu Interreg 2021-2027

11 / 10 / 2019

Informujemy, że w ramach przygotowania Programu Interreg Polska-Białoruś-Ukraina 2021-2027 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego.

Wykonanie zamówienia będzie podzielone na trzy etapy:

 1. Prace analityczne, m.in. analiza społeczno-gospodarcza obszaru wsparcia programu, analizy SWOT/TOWS oraz drzewa problemów i celów. 
 2. Opracowanie we współpracy z Grupą Roboczą projektu Programu. 
 3. Po przeprowadzeniu konsultacji publicznych projektu Programu, wprowadzenie uwag zgłoszonych podczas konsultacji. Przygotowanie ostatecznej wersji Programu we współpracy z Instytucją Zarządzającą. 

Szczegółowe informacje o zamówieniu znajdą Państwo tutaj.

Oferty wraz z wszelkimi wymaganymi dokumentami należy składać do 5 listopada 2019 r. do godziny 9:00 w Kancelarii Głównej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – pokój 1, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa. Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 -16:15.

Zapraszamy do składania ofert.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna