Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Zamosc 2022 PL PBU in numbers_trasy_turystyczne mapa projektów

Nowy Program Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2021-2027

01 / 10 / 2019

Rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem nowego Programu Polska-Białoruś-Ukraina na lata 2021-2027. Będzie on realizowany w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) i Instrumentu Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej.

Są już znane podstawowe propozycje regulacji prawnych określające zasady realizacji Programu:

- Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej

- Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego.

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności; 

Jedną z najważniejszych decyzji dotyczących nowego Programu jest wybór celów tematycznych, które ma on realizować. Zgodnie z założeniami ww. rozporządzeń, Program musi koncentrować się na kilku wybranych zagadnieniach (koncentracja tematyczna).

Chcemy, by podmioty funkcjonujące na obszarze przygranicznym miały wpływ na tę kluczową decyzję, dlatego zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej tematów, które nowy Program ma rozwijać. Wypełniając ankietę prosimy, by wskazali Państwo, co w Państwa ocenie jest najistotniejsze dla rozwoju obszaru Programu, które z celów zasługują na podjęcie w nowej perspektywie.

Państwa odpowiedzi zostaną wzięte pod uwagę w dyskusji nad zakresem przyszłego Programu. Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety do 9 października br. (I posiedzenie Wspólnego Komitetu Programującego zaplanowane jest na 11 października br., weźmie on pod uwagę Państwa odpowiedzi).

Ankieta jest anonimowa.

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i pomoc w przygotowaniu przyszłego Programu.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna