Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in Numbers HERITAGE PL mapa projektów

Dzień Otwarty dla Młodzieży w ramach ECDay-2019 czeka na Ciebie w Brześciu, na Białorusi!

20 / 09 / 2019

Zapraszamy młodzież z regionu transgranicznego (w wieku - 15-23 lata) do wzięcia udziału w Dniu Otwartym dla Młodzieży w ramach Dnia Europejskiej Współpracy 2019 organizowanego przez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Wydarzenie odbędzie się 28 września
w Brześciu na Białorusi. Podczas uroczystości jaką jest ECDay-2019, przedstawiciele projektów PBU podzielą się swoimi doświadczeniami z realizacji projektów dla młodzieży. Eksperci z Oddziału w Brześciu przedstawią ogólne informacje o Programie Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020 i o jego możliwościach dla młodego pokolenia. Poza tym, opowiedzą o działaniach
i wydarzeniach programu, w których mogą wziąć udział młodzi ludzie.

Wycieczka:

Po prezentacjach uczestnicy odwiedzą Interaktywne Muzeum Rozwoju Historycznego Straży Pożarnej Regionu Brzeskiego (utworzone w ramach jednego z projektów Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013). Koordynator projektu poprowadzi wycieczkę po muzeum.

Rysunek:

Uczestnicy zainspirowani historiami projektu zostaną poproszeni do narysowania obrazu na temat „Europa to Ty”. Każdy otrzyma wszystkie niezbędne materiały (sztalugi, farby, pędzle, ołówki i papier), aby móc wyrazić swoje przemyślenia na ten temat. Technika rysowania może być dowolna. Maksymalny czas na rysowanie - 2 godziny.

Komunikacja:

Opcjonalnie (dla tych, którzy nie będą rysować): komunikacja w nieformalnym otoczeniu na temat „Europa to Ty”. Młodzież będzie rozmawiać o roli Europy, możliwościach uczestnictwa w programach i inicjatywach UE. Moderator przeprowadzi również gry rozrywkowe dla młodzieży i quiz na temat znajomości faktów o Unii Europejskiej.

Najbardziej aktywni uczestnicy i autorzy najlepszych rysunków otrzymają nagrody specjalne i materiały promocyjne. Najlepsze rysunki zostaną wystawione
w Międzynarodowym Centrum Wolontariatu w Brześciu (na 1 miesiąc).

Zapraszamy wszystkich młodych ludzi z regionu przygranicznego na wspólne obchody Dnia Europejskiej Współpracy-2019 w Brześciu na Białorusi!

Proszę wypełnić formularz rejestracyjny do 24 września 2019 r. (Liczba miejsc jest ograniczona), dostępny tutaj.

Program wydarzenia można znaleźć tutaj.

 

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna