PBU
30 lat Interreg

Dzień Otwarty dla Młodzieży w ramach ECDay-2019 czeka na Ciebie w Brześciu, na Białorusi!

20 / 09 / 2019

Zapraszamy młodzież z regionu transgranicznego (w wieku - 15-23 lata) do wzięcia udziału w Dniu Otwartym dla Młodzieży w ramach Dnia Europejskiej Współpracy 2019 organizowanego przez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Wydarzenie odbędzie się 28 września
w Brześciu na Białorusi. Podczas uroczystości jaką jest ECDay-2019, przedstawiciele projektów PBU podzielą się swoimi doświadczeniami z realizacji projektów dla młodzieży. Eksperci z Oddziału w Brześciu przedstawią ogólne informacje o Programie Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020 i o jego możliwościach dla młodego pokolenia. Poza tym, opowiedzą o działaniach
i wydarzeniach programu, w których mogą wziąć udział młodzi ludzie.

Wycieczka:

Po prezentacjach uczestnicy odwiedzą Interaktywne Muzeum Rozwoju Historycznego Straży Pożarnej Regionu Brzeskiego (utworzone w ramach jednego z projektów Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013). Koordynator projektu poprowadzi wycieczkę po muzeum.

Rysunek:

Uczestnicy zainspirowani historiami projektu zostaną poproszeni do narysowania obrazu na temat „Europa to Ty”. Każdy otrzyma wszystkie niezbędne materiały (sztalugi, farby, pędzle, ołówki i papier), aby móc wyrazić swoje przemyślenia na ten temat. Technika rysowania może być dowolna. Maksymalny czas na rysowanie - 2 godziny.

Komunikacja:

Opcjonalnie (dla tych, którzy nie będą rysować): komunikacja w nieformalnym otoczeniu na temat „Europa to Ty”. Młodzież będzie rozmawiać o roli Europy, możliwościach uczestnictwa w programach i inicjatywach UE. Moderator przeprowadzi również gry rozrywkowe dla młodzieży i quiz na temat znajomości faktów o Unii Europejskiej.

Najbardziej aktywni uczestnicy i autorzy najlepszych rysunków otrzymają nagrody specjalne i materiały promocyjne. Najlepsze rysunki zostaną wystawione
w Międzynarodowym Centrum Wolontariatu w Brześciu (na 1 miesiąc).

Zapraszamy wszystkich młodych ludzi z regionu przygranicznego na wspólne obchody Dnia Europejskiej Współpracy-2019 w Brześciu na Białorusi!

Proszę wypełnić formularz rejestracyjny do 24 września 2019 r. (Liczba miejsc jest ograniczona), dostępny tutaj.

Program wydarzenia można znaleźć tutaj.

 

 

Czy ta strona była przydatna?