PBU

Konferencja otwierająca Duży Projekt Infrastrukturalny SoDR

18 / 09 / 2019

11 września 2019 r. we Lwowie odbyła się konferencja otwierająca Duży Projekt Infrastrukturalny (akronim SoDR) „Stworzenie systemu szybkiego reagowania na informacje o przestępstwach i wydarzeniach we Lwowie”. Partnerem wiodącym projektu jest Główny Zarząd Policji w obwodzie lwowskim, który realizuje go we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie.

„Ten Duży Projekt Infrastrukturalny jest niezwykle ważny nie tylko dla mieszkańców Lwowa. Ma on strategiczne znaczenie dla rozwoju miasta i obwodu lwowskiego, a także współpracy transgranicznej. Bezpieczeństwo zawsze będzie ważne dla mieszkańców, turystów i gości” – powiedział w słowie powitalnym Leszek Buller, dyrektor Centrum Projektów Europejskich.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele policji oraz organizacji międzynarodowych i pozarządowych z Polski i Ukrainy.

W ramach projektu, którego całkowity budżet wynosi 6 mln euro, zostanie ukończona budowa budynku administracyjnego policji we Lwowie. Budynek zostanie wyposażony w nowoczesny system integracji danych z kamer miejskich. Ponadto, przebudowanych zostanie sześć lwowskich posterunków policji.

Dzięki realizacji planowanych działań projekt pozytywnie wpłynie na rozwój regionu i przyczyni się do spadku liczby przestępstw popełnianych w miejscach publicznych, a także poprawi warunki do prewencji. Zapewni to mieszkańcom  oraz odwiedzającym Lwów wzrost poczucia bezpieczeństwa i szybką pomoc w sytuacjach zagrożenia.

Więcej informacji w karcie projektu.

Galerie

Opening conference LIP001