PBU

Punkt informacyjno-promocyjny Programu na Europejskim Kongresie Samorządów

04 / 04 / 2017

Przedstawiciele Programu Polska-Białoruś-Ukraina wzięli udział w III Europejskim Kongresie Samorządów, który odbył się 27-28 marca br. w Krakowie.

Przez dwa dni, na stoisku informacyjnym Programu uczestnicy Kongresu mogli zasięgnąć informacji na temat Programu i możliwości, jakie oferuje on potencjalnym beneficjentom. Informacji udzielali pracownicy Wspólnego Sekretariatu Technicznego i oddziałów Programu ze Lwowa, Brześcia i Rzeszowa. Swoje materiały informacyjne i promocyjne prezentowały też: Centrum Projektów Europejskich, jako jeden z oficjalnych partnerów wydarzenia, oraz Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich i inne programy INTERREG. Dyrektor Centrum Projektów Europejskich poprowadził jeden z paneli dyskusyjnych pt. "Jak rozwijać infrastrukturę transgraniczną".

Kongres jest jedną z największych konferencji międzynarodowych w Europie poświęconych zagadnieniom polityki regionalnej, współpracy samorządów z władzą centralną i przedstawicielami nauki oraz biznesem. Tegoroczna edycja została zorganizowana pod hasłem "Samorządy w obliczu wyzwań XXI wieku na tle bieżącej sytuacji w Europie".

fot.: zasoby własne PBU. Od lewej: Paweł Słowikowski (Kierownik WST PL-BY-UA), Adam Hamryszczak (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju RP), Leszek Buller (Dyrektor CPE), Andrzej Słodki (CPE).

 

fot.: zasoby własne PBU. Pracownicy WST i oddziałów Programu Polska-Białoruś-Ukraina.