PBU

Szkolenia dla beneficjentów zaproszonych do drugiego etapu pierwszego naboru projektów

04 / 04 / 2017

Wspólny Sekretariat Techniczny zapewni szkolenia z przygotowania pełnych wniosków aplikacyjnych (FAF) wszystkim beneficjentom, których koncepcje projektów zostały ocenione pozytywnie.

Łącznie 334 beneficjentów wiodących, którzy złożyli koncepcje projektów w ramach celów tematycznych Dziedzictwo i Bezpieczeństwo otrzymało zaproszenie do złożenia pełnych wniosków aplikacyjnych (FAF). W tych projektach, w roli beneficjentów współpracuje ponad 1000 podmiotów i wszystkie będą miały możliwość wzięcia udziału w szkoleniach przygotowanych przez Wspólny Sekretariat Techniczny. Szkolenia zaplanowane są na drugą połowę maja w trzech krajach Programu (Rzeszów, Lublin, Białystok, Brześć i Lwów) i będą prowadzone w językach narodowych.

W ślad za szkoleniami, na wniosek beneficjentów wiodących WST będzie udzielał w czerwcu indywidualnych konsultacji. WST pragnie przypomnieć, że termin składania pełnych wniosków aplikacyjnych (FAF) mija z końcem czerwca 2017.

Więcej szczegółów już wkrótce na stronie Programu.