PBU

Projekt tygodnia - FasterSafer

23 / 08 / 2019

Projekt „Drogi łączące granice Polski i Ukrainy” (akronim FasterSafer) jest realizowany w ramach Celu Tematycznego DOSTĘPNOŚĆ. Beneficjentem Wiodącym projektu jest Gmina Bielany (PL), a partnerem projektu jest Administracja Rejonu Maniewickiego (UA). Niski standard dróg lokalnych spowodowany złym stanem technicznym jest głównym problemem, który stanowi wyzwanie w ramach projektu. Samorządy podejmują starania, by budować nowe drogi i utrzymywać istniejące, jednak jest to trudne ze względu na ich ograniczony budżet. Realizacja projektu poprawi dostępność obszarów przygranicznych, a wzrost atrakcyjności ekonomicznej i turystycznej przyniesie wyższe przychody. Mieszkańcy będą pierwszymi, którzy skorzystają z tych zmian.

Więcej na temat projektu w załączonym pliku PDF.

W marcu 2019 r. Beneficjet Wiodący ogłosił przetarg na budowę odcinków drogowych w gminie Bielany (odcinki drogowe Kowiesy-Ruciany i Bielany Jarosławy-Ruciany) i podpisał umowę na roboty, które na wszystkich zrekonstruowanych odcinkach realizowane są jednocześnie. Wzmocniono drogę Kowiesy-Ruciany-Bielany Jarosławy i ułożono nową nawierzchnię asfaltową o łącznej szerokości 5,0 m. Wybudowano także drogi wylotowe i chodniki. Obecnie postęp inwestycji po stronie Beneficjenta Wiodącego szacuje się na 40%. W międzyczasie partner ukraiński ogłosił również przetarg na naprawę drogi i wybrał wykonawcę. Prace infrastrukturalne w rejonie maniewickim mają się wkrótce rozpocząć. Oprócz tego zorganizowano konferencję otwierającą projekt z udziałem przedstawicieli władz, partnerów i ekipy projektu oraz mieszkańców.

Zgodnie z umową grantową projekt powinien się zakończyć do 17 marca 2020 r.

Galerie

0104_FasterSafer