Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in Numbers HERITAGE PL Zamosc 2022 PL mapa projektów

II Karpackie Dni Dobrosąsiedztwa

12 / 08 / 2019

150 uczestników z kilku krajów wzięło udział w II Karpackich Dniach Dobrosąsiedztwa, które odbyły się w dniach 8-10 sierpnia w przygranicznych regionach: Podkarpackim i Zakarpackim. Część konferencyjna, zorganizowana po polskiej stronie w bieszczadzkim Mucznem, była współorganizowana i współfinansowana przez Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Wydarzeniu patronowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Instytucja Zarządzająca Programem PL-BY-UA.

Pierwsza część konferencji poświęcona była przyszłości Karpat, druga – aktualnym działaniom i przyszłości Programu. O Programie i stanie jego wdrażania opowiedział Kierownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego Andrzej Słodki. W dyskusji o przyszłości Programu wziął udział Rafał Baliński, Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: „Jeszcze nie wiemy jakimi środkami będziemy dysponować w przyszłości. Dotychczasowa propozycja Komisji Europejskiej nie jest dla nas satysfakcjonująca, oznacza zmniejszenie puli dostępnych środków z 700 milionów do niecałych 600 milionów EUR, a są jeszcze inne podmioty. Parlament Europejski opowiedział się jednak za zwiększeniem budżetu.”

Zaprezentowane zostały także projekty PL-BY-UA realizowane i wybrane do realizacji w Karpatach z udziałem regionów: Podkarpackiego (PL) oraz Zakarpackiego, Iwanofrankowskiego i Lwowskiego (UA). Takich projektów jest łącznie 72, a łączna wartość dofinansowania ze środków UE sięga 70 mln EUR.

Następnego dnia, po przekroczeniu granicy w tymczasowym punkcie odpraw Wołosate-Łubnia, uczestnicy konferencji wzięli udział w wizycie studyjnej w Obwodzie Zakarpackim. Jej gospodarzem  był Przewodniczący Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej Igor Bondarenko.

Karpaty, które w dużej części leżą na obszarze Programu, są łańcuchem górskim, przebiegającym przez terytorium aż 8 krajów: Polski, Ukrainy, Słowacji, Czech, Rumunii, Austrii, Węgier i Serbii. Tak jak inne obszary górskie, charakteryzują się mniej korzystnymi warunkami gospodarowania, na co wpływ mają m.in. gorsze warunki klimatyczno-glebowe, ograniczona dostępność komunikacyjna, słabszy poziom rozwoju infrastruktury i często peryferyjne położenie. Wspólnym wyzwaniem jest intensyfikacja rozwoju społeczno-gospodarczego makroregionu, przy jednoczesnym zachowaniu bogatych walorów jego środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz zasad zrównoważonego rozwoju.

Galeria

2nd Carpathian Days of Neighborhood

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna