Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in Numbers HERITAGE PL Zamosc 2022 PL mapa projektów

Projekt tygodnia - KSICHER

07 / 08 / 2019

Projekt “Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska w gminie Księżpol w Polsce oraz w mieście Czerwonograd na Ukrainie - poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej” (akronim KSICHER) realizowany jest w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO. Beneficjentem Wiodącym projektu jest Gmina Księżpol, natomiast partnerem projektu jest Rada Miasta Czerwonogród. Przez terytorium projektu płyną rzeki Tanew i Bug. Każdego roku stan wody
w obu rzekach pogarsza się z powodu ilości odprowadzanych ścieków i przestarzałych urządzeń do oczyszczania wody. Wspólnym wyzwaniem dla obu partnerów jest poprawa tej sytuacji. Celem projektu jest ochrona dziedzictwa naturalnego poprzez zapobieganie zanieczyszczaniu rzek przepływających przez obszar projektu. W ramach projektu oczyszczalnia ścieków w gminie Księżpol zostanie rozbudowana, a w mieście Czerwonogród - zmodernizowana, natomiast w pobliskich wioskach zostanie wybudowana kanalizacja.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2018 r. 9 lipca 2019 r. beneficjent wiodący podpisał umowę na roboty budowlane związane z rozbudową oczyszczalni ścieków oraz budowę kanalizacji sanitarnej w okolicznych wsiach: Stare Króle, Markowicze, Gliny i Cegielnia Markowicze. Przedstawiciele partnera projektu z Ukrainy odwiedzili gminę Księżpol. Goście z Ukrainy mogli zapoznać się z budową i eksploatacją oczyszczalni ścieków w Księżpolu i Sędziszowie. Spotkanie było dla nich okazją do wymiany doświadczeń i zdobycia wiedzy, która będzie pomocna podczas realizacji projektu.

Zgodnie z umową grantową, projekt powinien zostać ukończony do 31 sierpnia 2020 r.

karta projektu

Galeria

302 KSICHER

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna