Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in Numbers HERITAGE PL Zamosc 2022 PL mapa projektów

Projekt tygodnia - PUFL

09 / 07 / 2019

Projekt „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” akronim PUFL jest realizowany w ramach Celu Tematycznego BEZPIECZEŃSTWO. Beneficjentem Wiodącym projektu jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug (PL). Wspólnie z partnerami projektu postanowiono zmierzyć się z problemem niskiego poziomu bezpieczeństwa drogowego na obszarze przygranicznym w województwie lubelskim i obwodzie wołyńskim. W tym celu partnerzy rozszerzą i usprawnią systemy ratowniczo-gaśnicze w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych przez Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) w Polsce oraz nowo utworzone struktury gminnych Straży Pożarnych na Ukrainie.

Więcej o projekcie mogą Państwo przeczytać w poniższym pliku pdf.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 listopada 2018 roku. Pierwsza okazja do wymiany doświadczeń pojawiła się już podczas konferencji inauguracyjnej 25 stycznia 2019 r., podczas której omawiano funkcjonowanie systemu Ochotniczej Straży Pożarnej w Polsce oraz utworzenie podobnego systemu na Ukrainie.

Czerwiec był pracowitym miesiącem dla projektu. Po pierwsze, zorganizowano wizytę studyjną w Polsce dla wolontariuszy i władz lokalnych z Ukrainy. W pierwszej kolejności 52 ukraińskich samorządowców wzięło udział w XI Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych jednostek OSP w Bełżycach. Uczestnicy odwiedzili również jednostki OSP: Mętów, Wilczopole, Staw i Wojsławice włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Najciekawsze dla uczestników były prezentacje sprzętu przeciwpożarowego, pokazy gaśnicze i pomocy przedmedycznej. Dla gości z Ukrainy, którzy tworzą od podstaw jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, była to niezwykła okazja, aby zobaczyć wszystko z bliska, zadawać pytania i prowadzić bezpośrednie rozmowy ze strażakami. W celu wsparcia rozwoju OSP, projekt uwzględnia również zakup sprzętu do ratownictwa drogowego. Pierwsza część takiego sprzętu została przekazana przez Beneficjenta Wiodącego do gmin uczestniczących w projekcie w czerwcu. Jednostki OSP wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego biorące udział w projekcie otrzymały medyczne zestawy ratunkowe składające się z toreb, kamizelek oraz pokrowców na szynę Kramera.

W ramach projektu realizowana jest również akcja „Bezpieczny pieszy” skierowana do dzieci w wieku szkolnym. Przed wakacjami 200 uczniów w wieku 6-9 lat uczestniczyło w spotkaniach dotyczących zasad bezpieczeństwa na drogach. Akcja będzie kontynuowana po zakończeniu okresu wakacyjnego.

Do tej pory przeprowadzono też ponad 50% szkoleń zaplanowanych dla wolontariuszy w ramach projektu (zakończonych egzaminem). W sumie przeszkolono 216 osób. Uczestnicy ćwiczyli pod nadzorem doświadczonych ratowników medycznych.

Zgodnie z umową grantową projekt PUFL będzie realizowany do 30 czerwca 2020 r.

karta projektu

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna