Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in Numbers HERITAGE PL Zamosc 2022 PL mapa projektów

PBU na Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu

28 / 06 / 2019

IV Forum Rozwoju Lokalnego w Truskawcu, na Ukrainie odbyło się 25-27 czerwca 2019. W tym roku udział wzięło około 400 uczestników, w tym przedstawiciele samorządów lokalnych, władz regionalnych i krajowych. Nasz Program również był obecny - stanowisko PBU było otwarte dla gości przez wszystkie trzy dni Forum. Oddział lwowski Programu oraz przedstawiciele WST udzielali informacji nt. Programu oraz dystrybuowali materiały promocyjne. Uczestnicy Forum mogli również ocenić osiągnięcia Programu i wziąć udział w tworzeniu nowych priorytetów Programu, wypełniając elektroniczny kwestionariusz.

W trakcie Forum Program miał również swój panel dyskusyjny „Współpraca transgraniczna jako instrument poprawy bezpieczeństwa na polsko-ukraińskim pograniczu”. Prelegentami byli Leszek Buller, dyrektor Centrum Projektów Europejskich (w którym znajduje się WST); Rafał Baliński, Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju; Janina Ewa Orzełowska, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego; Oleksandr Hanushchyn, Przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej; Liubov Ziniuk, Kierownik działu Zarządzania Projektami w Przykarpackim Uniwersytecie Narodowym im. Wasyla Stefanyka i Aleksander Bilak, zastępca Burmistrza Użgorodu. Dyskusja dotyczyła szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w tym opieki zdrowotnej, nagłych wypadków oraz przestępczości, odnosiła się również do odpowiedzi udzielonych przez uczestników Forum w ww. kwestionariuszu. Szczególnie uwagę poświęcono roli projektów transgranicznych w zwiększaniu bezpieczeństwa w regionach transgranicznych obu krajów.

Ponadto, WST przedstawił wkład Programu i możliwości wsparcia dla projektów związanych z Karpatami podczas kolejnego panelu Forum „Instrumenty finansowania projektów rozwojowych Karpat”.

Galeria

Local Development Forum in Truskavets

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna