Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in Numbers HERITAGE PL Zamosc 2022 PL mapa projektów

Przystanek: ZDROWIE - Konferencja Roczna Programu

27 / 06 / 2019

25 czerwca 2019 w Grodnie, na Białorusi odbyła się Konferencja Roczna Programu. Tak jak i w poprzednich latach, wydarzenie to stanowiło doskonałą okazję do spotkania się beneficjentów, przedstawicieli instytucji programowych z Polski, Białorusi i Ukrainy oraz sympatyków współpracy transgranicznej. Tegoroczne wydarzenie zorganizowaliśmy pod hasłem: Przystanek ZDROWIE - w drodze po dobrą kondycję pogranicza.

Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej i Wspólnego Sekretariatu Technicznego zaprezentowali uczestnikom aktualny stan Programu i postępy w jego realizacji. Tę część Konferencji uzupełniło podpisanie umowy grantowej na realizację mikroprojektu „Transgraniczne Dziedzictwo Puszczy Białowieskiej”. Jest to pierwsza umowa grantowa dla projektów wyłonionych w drugim naborze wniosków.

Jako, że główny akcent Konferencji położyliśmy na zdrowiu i jego profilaktyce, do udziału w panelach dyskusyjnych zaprosiliśmy przedstawicieli projektów medycznych sfinansowanych ze środków Programu. Dyskutowali oni o doświadczeniach związanych z realizacją wspólnych projektów (panel 1) oraz perspektywach współpracy w zakresie dbania o zdrowie mieszkańców pogranicza (panel 2). Konferencji towarzyszyło też „Miasteczko Medyczne”, w którym mieszkańcy Grodna i okolic licznie korzystali z bezpłatnych konsultacji i badań prowadzonych przez lekarzy Grodzieńskiego Szpitala Pogotowia Ratunkowego – beneficjenta Programu. Przeprowadzono niemal 600 konsultacji medycznych, 300 pacjentom zbadano krew, wykonano 67 badań fluorograficznych i 62 elektrokardiogramy. Bardzo dziękujemy kierownictwu Szpitala za włączenie się w nasze wydarzenie roczne, a personelowi Szpitala za poświęcenie i pełne oddanie we wspólnym promowaniu zdrowia wśród mieszkańców Grodzieńszczyzny.

Z kolei w ramach konsultacji przed opracowaniem przyszłej edycji Programu zorganizowaliśmy „Medyczny Okrągły Stół”, w którym wzięli udział przedstawiciele beneficjentów projektów i instytucji medycznych. Zebrane opinie nt. możliwości rozwoju współpracy transgranicznej dla ochrony zdrowia posłużą w przygotowaniu Programu 2021-2027.

W duchu propagowania zdrowego stylu życia uczestnicy Konferencji sprawdzili swoją kondycję podczas spływu kajakowego i wycieczki rowerowej. Konferencja zakończyła się otwartym dla publiczności koncertem białoruskiego zespołu Uzari.

„Projekt jest dla nas bramą na świat, zacieśniamy więzi, wymieniamy się doświadczeniem. Bardzo dużo uczymy się od naszych przyjaciół z Ukrainy, uczymy się nawzajem i to jest największą wartością”, słowa Pawła Natkowskiego, Dyrektora Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce im. dr Józefa Psarskiego – beneficjenta projektu i jednego z panelistów Konferencji, znakomicie oddają wartości i cele, które stara się wspierać Program.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Konferencji za aktywny udział, wymianę opinii i doświadczeń.

 

W poniższych linkach znajdziecie Państwo publikacje Komisji Europejskiej dotyczące współpracy transgranicznej w obszarze zdrowia.

European Cross-Border Cooperation on Health: Theory and Practice

Enhancing helathcare cooperation in cross-border regions

eHealth: Digital health and care

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna