Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in Numbers HERITAGE PL Zamosc 2022 PL mapa projektów

Nowe zasady zamówień w projektach

19 / 06 / 2019

13 czerwca 2019 r. Wspólny Komitet Monitorujący zatwierdził Ogólne zasady udzielania zamówień publicznych przez beneficjentów w ramach projektów Programu PL-BY-UA (modyfikacja Podręcznika Programu część I). Nowy dokument zastępuje obecny załącznik nr 10 do Podręcznika Programu (tj. Przewodnik TESIM dotyczący zamówień publicznych udzielanych przez prywatnych beneficjentów projektów na Ukrainie - beneficjenci mogą nadal korzystać z przewodnika TESIM jako księgi najlepszych praktyk, ale nie jest to obowiązkowe). Ogólne zasady udzielania zamówień publicznych przez beneficjentów w ramach projektów Programu PL-BY-UA stanowią oficjalne wymogi dotyczące zamówień publicznych w ramach Programu.

Beneficjenci są zobowiązani do ich przestrzegania bez zbędnej zwłoki, tzn. ogłoszenia bieżące lub zamieszczone przed 1 lipca 2019 r. mogą nadal opierać się na zasadach obowiązujących przed 13 czerwca 2019 r. (nawet jeśli zostaną sfinalizowane 1 lipca lub później). Ogłoszenia planowane po 1 lipca 2019 r. muszą być zgodne z procedurami określonymi w nowych Ogólnych zasadach udzielania zamówień publicznych przez beneficjentów w ramach projektów Programu PL-BY-UA.

Podręcznik Programu część I
Załącznik nr 10

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna