Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
Zamosc 2022 PL PBU in numbers_trasy_turystyczne mapa projektów

Projekt tygodnia - PAVILIONS

10 / 05 / 2019

Projekt „Przebudowa pawilonów kontroli celno-paszportowej w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej”, akronim PAVILIONS, jest realizowany w ramach Celu Tematycznego Granice. Beneficjentem wiodącym jest Wojewoda Podlaski (PL), a partnerem Państwowy Komitet Ceł Republiki Białoruś w Mińsku.   

Drogowe przejście graniczne Kuźnica Białostocka – Bruzgi zostało otwarte w 1990 r. i jest przejściem strategicznym na granicy Polski z Republiką Białoruś, przeznaczonym dla ruchu osobowego oraz towarowego. Z uwagi na dużą liczbę odprawianych pojazdów ciężarowych konieczna jest przebudowa pawilonów kontroli celno-paszportowej. Zaplanowane w projekcie działania mają na celu usprawnienie obsługi przejścia granicznego zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo odpraw granicznych.

W ramach projektu zostaną przebudowane cztery pawilony kontroli celno-paszportowej i wybudowane dwa nowe oraz zamontowane zostaną wagi dynamiczne zapewniające możliwość ważenia pojazdów w ruchu. Więcej szczegółów dotyczących projektu znajduje się w poniższej fiszce.

Realizacja projektu PAVILIONS rozpoczęła się 11 lipca 2018 r.  W lutym br. Wojewoda Podlaski zawarł umowę z wykonawcą na roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wówczas ruszyły prace związane z rozbiórką starych pawilonów i przygotowaniem terenu pod budowę nowych. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem i powinny potrwać do końca marca 2020 r.

Zgodnie z umową grantową, projekt PAVILIONS powinien zostać zrealizowany do 10 lipca 2020 r.

karta projektu

Galeria

Project PAVILIONS

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna