PBU

Oddział w Rzeszowie

Oddział w Rzeszowie

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
ul. Poniatowskiego 6, 35-026 Rzeszów.

Godziny pracy: poniedziałek-piątek, 8:00-16:00
e-mail: rzeszow@pbu2020.eu

Zespół ekspertów Oddziału:

Alicja Wosik
Kierownik
e-mail: alicja.wosik@pbu2020.eu
Tel. : +48 17 85 34 335        

Monika Piątek-Kozioł
Ekspert
e-mail: monika.koziol@pbu2020.eu
Tel. : +48 17 85 34 188       

Szymon Skublicki
Ekspert
e-mail: szymon.skublicki@pbu2020.eu
Tel. : +48 17 85 34 188