Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • шрифт

  • A
  • A
  • A

Спільний Технічний Секретаріат (СТС)

Орган управління створить СТС для практичної реалізації Програми. СТС допомагатиме ОУ, СМК та, за необхідності, також АО у виконанні їхніх відповідних функцій.  Зокрема, СТС інформуватиме потенційних бенефіціарів про можливості фінансування, що пропонуються Програмою та допомагатиме бенефіціарам у реалізації їхніх проектів. 

СТС знаходитиметься у Варшаві в державному Центрі європейських проектів (ЦЄП). Відповідні домовленості між ОУ та СТС будуть офіційно задокументовані.

СТС буде розміщений у відповідному підрозділі ЦЄП, що буде функціонально незалежним від інших підрозділів, які будуть залучені як ККП у Польщі.

В СТС працюватимуть польські, білоруські та українські експерти. Внутрішня структура СТС повинна відповідати вимогам, визначеним в СУКП. Функції оперативного управління та фінансового управління повинні бути організовані розмежовано в рамках СТС.

Витрати на функціонування СТС виплачуються з бюджету ТД Програми. 

СТС нестиме відповідальність за виконання наступних завдань:

Сприяння в організації конкурсів проектних заявок:

 • написання спільно з ОУ взірцевих документів для бенефіціарів Програми (рекомендацій, посібників, інструкцій до директивних документів);
 • оголошення конкурсів проектних заявок;
 • прийняття та реєстрація проектних заявок;
 • проведення та координація оцінки проектних заявок на адміністративну відповідність, якість та прийнятність;
 • найм незалежних зовнішніх експертів для оцінки заявок та організації експертної наради за необхідності;
 • формування рейтингових списків проектних заявок;
 • інформування всіх заявників про результати оцінки їхніх проектних заявок.

Надання сприяння роботі управлінських структур Програми и СМК:

 • підготовка необхідних матеріалів, документів, експертних висновків та інших внесків для нарад управлінських структур Програми;
 • підготовка запрошень, протоколів нарад та інших документів засідань;
 • сприяння ОУ/СМК у виконанні письмових процедур у відповідності з ПП СМК.

Надання допомоги заявникам та бенефіціарам, зокрема:

 • Надання повної інформації про принципи подання заявок на фінансування ЄС, прийнятність витрат, форми проектних заявок, порядок надання фінансування проекту, надання допомоги та підтримки на всіх етапах реалізації проекту;
 • Організація необхідних навчань, форумів пошуку партнерів, практичних семінарів і т.д.

Інформування та комунікація про Програму, зокрема:

 • друк та розповсюдження буклетів та інших інформаційних матеріалів, що забезпечують промоцію Програми;
 • організація конференцій та семінарів для заявників та бенефіціарів;
 • організація навчань та практичних семінарів для бенефіціарів;
 • підтримка та оновлення сторінки Програми в Інтернеті;
 • розповсюдження публікацій;
 • співпраця із засобами масової інформації в рамках інформування про можливості фінансування, які пропонує Програма;
 • підготовка річного плану інформаційної та комунікаційної діяльності Програми разом з орієнтовним бюджетом та подання цього плану в ОУ;
 • забезпечення дотримання бенефіціарами вимог візуалізації Програми (використання логотипу Програми, прапора ЄС та інформації про фінансування, надане Європейським інструментом сусідства у публікаціях а також під час конференцій та інших заходів і т.д.).

Комунікація, інформування, допомога ОУ в управлінні проектами та моніторингу реалізації проектів, включаючи допомогу бенефіціарам, зокрема:

 • співпраця з ОУ в процесі запровадження та використання комп’ютеризованої системи для цілей збору та обробки фінансових та статистичних даних Програми та проектів;
 • підготовка аналітичних документів, списків та поточних звітів, а також річних та кінцевих звітів реалізації Програми та подання їх ОУ;
 • підготовка, управління та моніторинг контрактів на надання послуг з представництвами (у співпраці з фінансовими та платіжними підрозділами ОУ);
 • відстеження використання коштів з бюджету технічної допомоги (наприклад контракти СТС з надавачами послуг, використання коштів, перерозподіл коштів і т.д. );
 • підготовка попередніх версій грантових контрактів спільно з платіжним підрозділом, подання їх в ОУ для підписання та пересилання їх від імені ОУ головним бенефіціарам з метою їх підписання та надалі, за необхідності, підготовка додатків до укладених контрактів;
 • підтримка ГА, проведення офіційних та фінансових перевірок на основі відповідних контрольних списків проміжних та фінансових звітів, одержаних від бенефіціарів, а також скерування перевірених звітів до платіжного підрозділу ОУ;
 • перевірка платіжних заявок та скерування їх до платіжного підрозділу;
 • проведення перевірок проектів на місці відповідно до вимог ст. 26 РР та моніторингових візитів гідно з вимогами ст. 78 РР;
 • перевірка змін, запропонованих головними бенефіціарами до їхніх проектів (як суттєвих, так і незначних);
 • співпраця з організаціями, інституціями та мережами, необхідна для досягнення цілей Програми;
 • інформування ОУ про виявлені порушення.

Ведення всієї документації, пов’язаної з проектом та впровадженням Програми, зокрема документів, що стосуються витрат та документів, потрібних для належного проведення наскрізної аудиторської перевірки.

Чи була ця сторінка корисною?

Дуже корисно
Дуже корисно
Може бути корисно
Може бути корисно
даремний
даремний