Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • шрифт

  • A
  • A
  • A

Тематичні цілі

Програма сприяє досягненню всіх згаданих вище стратегічних цілей і визначених потреб регіонів шляхом фінансування некомерційних проектів, що відносяться до наступних чотирьох ТЦ і відповідних пріоритетів:

 1. Промоція місцевої культури та охорона історичної спадщини (ТЦ СПАДЩИНА)

Пріоритет 1.1 Промоція місцевої культури та історії  

Пріоритет 1.2 Промоція і збереження природної спадщини  

 1. Покращення доступності регіонів, розвиток надійного та стійкого до кліматичних впливів транспорту, комунікаційних мереж і систем (TЦ ДОСТУПНІСТЬ)

Пріоритет 2.1 Покращення та розвиток транспортних послуг та інфраструктури

Пріоритет 2.2 Розвиток інфраструктури ІКТ

 1. Спільні виклики у сфері безпеки (TЦ БЕЗПЕКА)

Пріоритет 3.1 Підтримка розвитку охорони здоров’я та соціальних послуг

Пріоритет 3.2 Вирішення спільних проблем безпеки

 1. Покращення управління кордонами та охорона кордонів, управління безпекою, мобільністю та міграцією. (TЦ КОРДОНИ)

Пріоритет 4.1 Сприяння ефективності та безпеці кордонів

Пріоритет 4.2 Покращення діяльності з управління кордонами, митних і візових процедур

 Тематична ціль СПАДЩИНА

Популяризація місцевої культури та охорона історичної спадщини

TЦ спрямована на збереження і розвиток культурної та історичної спадщини країн прикордонного регіону, зміцнення культурних зв'язків і співпраці, покращення іміджу та привабливості регіону а також збільшення життєздатності місцевих громад. Наявність упорядкованих об'єктів культурної та природної спадщини є необхідною передумовою для розвитку транскордонного туризму. Таким чином, туризм був визначений як сектор з найвищим потенціалом з точки зору прибутковості і зростаючих можливостей для зайнятості та інвестицій, особливо на прибережних і сільських територіях. Для кращого використання  спадщини цільових регіонів і збільшення кількості виїзного та внутрішнього туризму, певні культурні та природні об'єкти потребують поліпшення, а туристична інфраструктура - подальшого розвитку. Тому підтримка в рамках двох Пріоритетів TЦ буде спрямована на розвиток прикордонного, культурного, історичного та природного потенціалу, а також на розвиток транскордонного туризму. Пріоритети будуть зосереджені на поліпшенні фізичного стану об'єктів культури та культурної спадщини, а також на «м'яких» видах діяльності. Розвиток фізичної інфраструктури повинен доповнюватись діяльністю із зміцнення контактів і співпраці між зацікавленими сторонами в галузі культури і туризму. Крім того, туристична привабливість та зростання туристичного сектора залежить від різноманітності та якості туристичних послуг, іміджу регіону та відповідної сезонної збалансованості туристичної діяльності. Тому дана тематична ціль також включає заходи, спрямовані на просування та диверсифікацію туристичних продуктів.

Заходи в рамках  TЦ також передбачають фінансування малобюджетних проектів (МБП). Мінімальна сума гранту для такого проекту не повинна бути меншою, ніж 20 000 євро, і не може перевищувати 60 000 євро. Детальніша інформація про малі проекти міститься в пункті 5.3.2. СОП.

Реалізація проектів к рамках ТЦ сприятиме досягненню стратегічної мети А «Сприяння економічному та соціальному розвитку в регіонах по обидві сторони спільних кордонів» ЄІС ТКС.

Пріоритет 1. Промоція місцевої культури та історії

Запропоновані заходи в рамках даного пріоритету:

 • Спільні ініціативи та заходи для промоції, розвитку та збереження об’єктів місцевої культури та історії;
 • Спільні проекти з підтримки, просування та збереження традиційних ремесел і майстерності;
 • Спільні проекти з промоції туристичних цінностей;
 • Спільні проекти з підготовки та реалізації інвестицій в туристичну інфраструктуру і послуги з метою збільшення використання культурної спадщини в сфері туризму (наприклад, велосипедні маршрути, навчальні стежки т.д.), включаючи супутню туристичну інфраструктуру для кращого використання культурної спадщини (наприклад, велосипедні стійки, вказівники, інфраструктура для людей з особливими потребами тощо);
 • Спільне створення туристичних продуктів з урахуванням необхідності захисту культурної спадщини;
 • Стимулювання співробітництва між установами в сфері історико-культурної спадщини (обмін передовим досвідом, спільні навчання та інша діяльність);
 • Консервація, збереження та адаптація або розвиток культурної спадщини в туристичних цілях а також соціальних, культурних, освітніх та інших цілях громад;
 • Спільні ініціативи, спрямовані на покращення об’єктів культурної сфери;
 • Спільне навчання персоналу та обмін спеціалістами, спрямована на збільшення потенціалу управління культурною спадщиною, розвиток спільних туристичних продуктів і послуг, маркетинг об’єктів спадщини на території Програми та інших наявних ресурсів.

Пріоритет  2. Промоція та збереження природної спадщини

Запропоновані заходи в рамках пріоритету:

 • Спільні ініціативи та заходи, що стосуються промоції та збереження природної спадщини;
 • Спільне створення туристичних продуктів, пов’язаних з охороною та промоцією природної спадщини;
 • Розвиток співробітництва між місцевими та регіональними органами влади у сфері раціонального використання природних ресурсів;
 • розробка спільних транскордонних стратегій для збереження та використання природних об'єктів, територій і ландшафтів;
 • Стимулювання співробітництва між установами в галузі охорони природної спадщини (обмін передовим досвідом, спільні тренінги);
 • Спільні інвестиції в екологічну інфраструктуру, особливо у сфері управління відходами та водними ресурсами з метою збереження природної спадщини;
 • Консервація, збереження та адаптація або розвиток культурної спадщини в туристичних цілях а також соціальних, культурних, освітніх та інших цілях громад;
 • Спільне навчання персоналу та обмін персоналом з метою збільшення потенціалу в галузі управління природної спадщини, розвиток спільних туристичних продуктів і послуг, маркетинг ресурсів спадщини території Програми та інших пов'язаних з можливостями;
 • Будівництво, реконструкція або модернізація інфраструктури для збільшення використання природної спадщини в туризмі (наприклад, велосипедні доріжки, природні стежки, і т.д.), включаючи супутню туристичну інфраструктуру для кращого використання природної спадщини (наприклад, велосипедні стійки, вказівники, інфраструктура для людей з особливими потребами тощо).

Реалізація Великих інфраструктурних проектів (ВІП) з метою модернізації об’єктів історико-архітектурної спадщини також передбачена в рамках ТЦ (список ВІП які фінансуватимуться, подається у Додатку № 1 )

Тематична ціль ДОСТУПНІСТЬ

Покращення доступності регіонів, розвиток надійного та стійкого до  кліматичних впливів транспорту, комунікаційних мереж і систем

Регіон характеризується недостатнім рівнем сполучень і розвитку комунікаційних мереж та систем, що є перешкодою у розвитку транскордонних контактів і здійсненні транзитних перевезень і, в результаті, негативно впливає на інвестиційну привабливість регіону. Деякі заходи були вжиті для виправлення цих недоліків у рамках попередньої Програми ЄІСП Польща-Білорусь-Україна 2007-2013, однак потреби в даній сфері все ще залишаються суттєвими. Таким чином, в рамках ТЦ будуть підтримані заходи, пов'язані з поліпшенням транспортної доступності, розвитком екологічно чистого транспорту, будівництвом та модернізацією мереж і систем зв'язку та вдосконаленням інформаційно-комунікаційної інфраструктури на території Програми.

Реалізація ТЦ буде доповнювати заходи, передбачені у TЦ СПАДЩИНА шляхом поліпшення комунікації та інформаційної доступності у сфері туризму та доступу до об'єктів культурної та природної спадщини. Заходи, заплановані в рамках ТЦ, будуть також доповнювати заходи TЦ БЕЗПЕКА, пов’язані з доступом до послуг безпеки, а також медичних послуг (наприклад, скорочення часу реагування служб безпеки/охорони здоров'я).

Особливої уваги потребує розвиток місцевих доріг, які відіграють важливу роль в транскордонних зв’язках. Не менш важливим є залучення операторів різних видів транспорту з метою створення більш швидких та клієнт-орієнтованих перевезень через територію Програми. Всі ініціативи та зусилля, спрямовані на підвищення транспортної доступності регіонів, повинні ґрунтуватися на екологічних рішеннях.


Порівняно далеке та периферійне розташування багатьох населених пунктів Програми перешкоджає повному використанню їхнього потенціалу. Заходи, реалізовані в рамках ТЦ, повинні поліпшити зв'язок та інформаційні потоки між регіонами, одночасно сприяючи економічному зростанню та підвищенню соціально-економічної згуртованості програмного регіону. Підтримка в рамках ТЦ сприятиме досягненню стратегічної мети C „Сприяння створенню умов для забезпечення мобільності людей, товарів і капіталу” ЄІС ТКС.

Пріоритет 1. Покращення та розвиток транспортних послуг та інфраструктури

Запропоновані заходи в рамках пріоритету:

 • Спільні інвестиції в якість і доступність соціальної та економічної інфраструктури, з акцентом на транспорті, логістичних системах, безпеці;
 • Спільний розвиток мультимодальних транспортних систем;
 • Спільна розробка та поліпшення якості існуючих ліній зв'язку;
 • Спільна підготовка техніко-економічних обґрунтувань для транспортних систем;
 • Спільні ініціативи щодо сприяння сталим пасажирським і вантажним перевезенням;
 • Загальні проекти з покращення мобільності людей і товарів;
 • Спільні дії, спрямовані на підтримку сталого розвитку міст та регіонів;
 • Розвиток і вдосконалення екологічно чистих низьковуглецевих транспортних систем (у тому числі зниження рівня шуму).

Пріоритет 2. Розвиток інфраструктури ІКТ

Запропоновані заходи в рамках пріоритету:

 • Спільні ініціативи з розвитку та вдосконалення якості існуючої інфраструктури ІКТ;
 • Спільні проекти з підготовки техніко-економічних обґрунтувань, пов'язаних із створенням мереж широкосмугового доступу;
 • Загальне створення широкосмугових мереж;
 • Спільні ініціативи у сфері створення цифрових ресурсів та обміну даними;
 • Спільні ініціативи для забезпечення сумісності інфраструктури ІКТ.

Реалізація ВІП, пов'язаних із створенням/модернізацією транспортної інфраструктури, що має транскордонне значення, також передбачена в ТЦ (перелік усіх ВІП, які фінансуватимуться, подається у Додатку № 1).

 Тематична ціль БЕЗПЕКА

Спільні виклики у сфері безпеки

Периферійні прикордонні райони характеризуються низькою якістю життя населення в різних аспектах, починаючи  важкими матеріальними умовами і поганим доступом до ринку праці, і закінчуючи недостатнім забезпеченням соціальної інфраструктури, ускладненим доступом до послуг охорони здоров'я.

Реалізація TЦ буде сприяти поліпшенню якості життя мешканців території Програми шляхом полегшення доступу до послуг системи охорони здоров'я, протидії поширенню захворювань через кордони, а також розвитку соціальних послуг, ринку праці та мінімізації безробіття. Підтримка в рамках TЦ сприятиме досягненню стратегічної мети В «Вирішення спільних проблем в галузі навколишнього середовища, охорони здоров'я та безпеки» ЄІС ТКС.

Пріоритет 1. Підтримка розвитку охорони здоров'я та соціальних послуг

Запропоновані заходи в рамках пріоритету:

 • Спільні ініціативи з розширення доступу до охорони здоров'я;
 • Спільні дії, спрямовані на запобігання поширенню захворювань людей, тварин і рослин через кордони;
 • Спільні ініціативи, спрямовані на підтримку розвитку охорони здоров'я населення;
 • Спільні ініціативи, спрямовані на підтримку розвитку соціальних послуг;
 • Спільні проекти зі стимулювання співпраці між установами в галузі боротьби з безробіттям.

Пріоритет 2. Вирішення спільних проблем безпеки

Запропоновані заходи в рамках пріоритету:

 • Спільні ініціативи, спрямовані на підвищення безпеки користувачів транспортних мереж;
 • Спільні ініціативи, що стосуються підготовчих дій у випадку стихійних лих, екологічних катастроф і надзвичайних ситуацій;
 • Спільні ініціативи щодо запобігання природним і техногенним катастрофам;
 • Спільні проекти в галузі попередження та боротьби з важкими та організованими злочинами;
 • Спільні дії для розвитку співпраці правоохоронних органів, поліції та митних служб (обмін спецінформацією);
 • Підвищення кваліфікації працівників служб, що займаються рятувальними діями і вдосконалення навичок спільного ефективного реагування на ризики;
 • Розробка спільних систем із запобігання, моніторингу, реагування та аварійного відновлення.

Реалізація ВІП також передбачена у рамках ТЦ (перелік усіх ВІП, які фінансуватимуться, подається у Додатку № 1).

 Тематична ціль КОРДОНИ

Покращення управління кордонами та охорона кордонів,управління безпекою, мобільністю та міграцією.

Реалізація цієї цілі забезпечить підвищення ефективності діяльності прикордонної інфраструктури та процедур, а також покращення безпеки кордонів. Збільшення пропускної спроможності прикордонних переходів та рівня їхньої безпеки є передумовою для досягнення інших цілей Програми.

Усунення адміністративних, організаційних та інфраструктурних перешкод у переміщенні  товарів, послуг і людей через кордони є умови повного використання і розширення соціально-економічного потенціалу території Програми. В рамках ТЦ буде підтримуватись діяльність, спрямована на прозорість і ефективність процедур прикордонного і митного контролю. Ці заходи повинні забезпечити прискорення процедур та привести до очікуваного результату – швидкого і безпечного перетину кордону.

Діяльність, пов'язана із запобіганням та боротьбою з нелегальною міграцією та контрабандою, боротьбою з організованою злочинністю, а також протидією та ліквідацією незаконної торгівлі рідкісними і зникаючими видами також буде фінансуватися у рамках ТЦ. Крім того, будуть фінансуватись заходи, спрямовані на малий прикордонний рух, а також роботу прикордонних та митних служб. Підтримка, надана в рамках ТЦ, сприятиме досягненню стратегічної мети C «Сприяння створенню кращих умов та інструментів для забезпечення  мобільності людей, товарів і капіталу» ЄІС ТКС.

Пріоритет 1. Сприяння ефективності та безпеці кордонів

Запропоновані заходи в рамках пріоритету:

 • Спільні ініціативи щодо адаптації та розширення існуючих прикордонних переходів для пішоходів і велосипедистів;
 • Спільні ініціативи щодо поліпшення інфраструктури перетину кордонів;
 • Спільне створення узгодженої системи знаків і візуальної ідентифікації на прикордонних переходах;
 • Спільні проекти, що стосуються обладнання існуючих прикордонних переходів, що дозволяють оптимізації їх роботи;
 • Спільна розробка і модернізація інфраструктури прикордонних переходів.

Пріоритет 2. Покращення діяльності з управління кордонами, митних і візових процедур

Запропоновані заходи в рамках пріоритету:

 • Спільні ініціативи для створення можливостей прискореного оформлення пасажирів, які рідко перетинають кордон;
 • Спільні ініціативи щодо спрощення процедур перетину кордонів та підготовки персоналу прикордонних і митних служб;
 • Спільні ініціативи, спрямовані на підвищення прозорості та ефективності прикордонного і митного контролю;
 • Спільні ініціативи для підтримки управління кордонами в сфері запобігання та боротьби з незаконною міграцією і торгівлею людьми, а також боротьби з організованою злочинністю.

Реалізація ВІП у сфері модернізації прикордонних переходів також передбачена в рамках ТЦ (перелік усіх ВІП, які фінансуватимуться, подається у додатку № 1).

Чи була ця сторінка корисною?

Дуже корисно
Дуже корисно
Може бути корисно
Може бути корисно
даремний
даремний