PBU
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • шрифт

  • A
  • A
  • A

Опис території програми

Програма спрямована на прикордонні регіони Польщі, Білорусі та України. По польській стороні Програма включає одиниці НТОС3 (англ. -NUTS3) (2008), а в Україні та Білорусі - територіальні одиниці на рівні областей.

Територія Програми поділяється на основні та прилеглі регіони:

 • Польща:
  • Субрегіони основної території: Кросненський та Перемишльський (Підкарпатське воєводство), Бялостоцький, Ломжинський та Сувальський (Подляське воєводство), Бяльське та Хелмсько-замойський субрегіони (Любельське воєводство), Остроленцько-сєдлєцький субрегіон (Мазовецьке воєводство);
  • Прилеглі регіони: Жешівський та Тарнобрезький (Підкарпатське воєводство); Пулавський та Любельський (Любельське воєводство);
 • Білорусь:
  • Основна територія: Гродненська та Брестська області;
  • Прилеглі регіони: Мінська (включаючи м. Мінськ) та Гомельська область;
 • Україна :
  • Основна територія : Львівська, Волинська, Закарпатська області;
  • Прилеглі регіони: Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська області.

Щоб забезпечити продовження існуючих схем співробітництва, застосовуваних у рамках Програми ТКС ЄІСП Польща-Білорусь-Україна 2007-2013, досягнути цілі Програми, а також  досягнути сильнішого транскордонного ефекту на основній території Програми, деякі територіальні одиниці, прилеглі до основних регіонів Програми, були включені в Програму ТКС ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.

Незважаючи на статус основного чи прилеглого регіону, організації з цих регіонів, що претендують на фінансування, будуть трактуватися рівноцінно. Основні та прилеглі регіони матимуть рівні можливості при поданні заявок на фінансування в рамках Програми.

Фінансування заходів в рамках проектів, що частково здійснюються за межами території Програми, також буде можливим за умови, що:

 • проекти є необхідними для досягнення цілей Програми і вони приносять користь для території Програми;
 • загальна сума, виділена в рамках Програми на заходи поза межами її території, не перевищує 20% від вкладу Європейського Союзу на рівні Програми.

Загальна площа територіальних одиниць, які входять до складу території Програми, становить 316 300 км2, у тому числі:

 • 2 тис. км2 (в тому числі 17.9 тис. км2 прилеглих регіонів) у Польщі;
 • 5 тис. км2 (в тому числі 80.6 тис. км2 прилеглих регіонів) у Білорусі;
 • 5 тис. км2 (в тому числі 47.8 тис. км2 прилеглих регіонів) в Україні.

Протяжність кордону між Польщею та Білоруссю становить 418 км, між Польщею та Україною -  535 км, між Білоруссю та Україною - 1084 км.

Вибрані регіони відповідають визначенню прийнятних регіонів відповідно до Програмного документа для підтримки ЄС ТКС ЄІС (2014-2020) і поділу НТОС3 (англ. -NUTS3)  2008 р. На карті  представлена територія Програми.

Карта: Територія Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020

Населення програмної території складає 20.9 млн. осіб (2013/2014), з яких 6.2 млн. проживають в польській частині, 7.2 млн. - в білоруській частині і 7.5 млн. - в українській.

Детальна інформація про регіони Програми та густоту населення на цій території представлена у таблиці.

Таблиця: Площа, населення та густота населення в регіонах Програми

РЕГІОНИ ПОЛЬЩІ

ПЛОЩА (км2)

КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ (осіб/км2)

Основні субрегіони

Бялостоцький

5 132

510 785

99,53

Ломжинський

8 818

407 497

46,21

Сувальський

6 237

276 683

44,36

Остроленсько-сєдлецький

12 090

754 786

62,43

Бяльський

5 977

307 475

51,44

Хелмсько-замойський

9 291

643 525

69,26

Кросненський

5 538

485 911

87,74

Перемишльський

4 292

396 312

92,34

Всього

57 375

3 782 974

65,93

 

Прилеглі субрегіони

Жешівський

3 552

627 206

176,58

Тарнобрезький

4 464

619 865

138,86

Пулавський

5 633

491 459

87,25

Любельський

4 221

713 691

169,08

Всього

17 870

2 452 221

137,23

 

Всього

75 245

6 235 195

82,87

Протяжність кордону з Білоруссю та Україною  - 953 км

 

з Білоруссю – 418 км

з Україною – 535 км

Джерело:  Демографічний щорічник Польщі 2014, GUS.

 

РЕГІОНИ БІЛОРУСІ

ПЛОЩА (км2)

КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ (осіб/км2)

Основні регіони

Гродненська область

25 118

1 053 600

41,95

Берестська область

32 791

1 390 500

42,40

Всього

57 909

2 444 100

42,21

 

Прилеглі регіони

Мінська область

39 900

1 407 200

35,27

м. Мінськ

349

1 929 300

5530,62

Гомельська область

40 400

1 424 200

35,25

Всього

80 649

4 760 700

137,23

 

Всього

138 558

7 204 800

82,87

Джерело: Національний статистичний комітет Республіки Білорусь: Демографічна ситуація за січень – вересень 2014, http://belstat.gov.by (станом на 1.10.2014).

 

РЕГІОНИ УКРАЇНИ

ПЛОЩА (км2)

КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ

ГУСТОТА НАСЕЛЕННЯ (осіб/км2)

Основні регіони

Волинська область

20 100

1 041 300

51,81

Львівська область

21 833

2 538 100

116,25

Закарпатська область

12 777

1 259 260

98,56

Всього

54 710

4 838 660

88,44

 

Прилеглі регіони

Івано-Франківська область

13 928

1 382 658

99,27

Рівненська область

20 047

1 161 143

57,92

Тернопільська область

13 823

1 070 792

77,46

Всього

47 798

3 614 593

75,62

 

Всього

102 508

8 453 253

82,46

Джерело:  http://www.ukrstat.gov.ua/(станом на 1.10.2014).

Чи була ця сторінка корисною?