Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • шрифт

  • A
  • A
  • A

Програма

Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна протягом 17 років підтримує процеси розвитку на прикордонних територіях Польщі, Білорусі та України шляхом співфінансування різноманітних проєктів. Усі проєкти, що фінансуються в рамках Програми, є некомерційними та сприяють покращенню якості життя жителів східної Польщі та західної України та Білорусі.

Кожен проєкт, що співфінансується, повинен продемонструвати сильний транскордонний вплив не лише завдяки партнерству між установами, але насамперед завдяки результатам діяльності та їх позитивному впливу на прикордонну територію та її мешканців.

Перший період Програми було реалізовано в 2004-2006 роках. На той час структура Програми та фінансування проєктів були набагато складнішими, ніж зараз (у Польщі проєкти фінансувались  Європейським фондом регіонального розвитку, а у Білорусі та Україні - TACIS).  Разом з цим, у цьому періоді у рамках загального бюджету ЄС у 45,8 млн. євро, було профінансовано 167 проєктів, спрямованих на розвиток прикордонних територій.


    

У рамках Програми 2007-2013 Програма реалізувалась у рамках Європейського Інструменту сусідства і партнерства (ЄІСП). Фінансування Програми ЄС було суттєво збільшено до 170 млн. євро, що дало змогу реалізувати 117 проєктів. Це були великі інфраструктурні, регулярні та парасолькові проєкти. Ці проєкти принесли позитивні зміни у таких сферах, як соціальна інфраструктура, охорона здоров'я, освіта, туризм, охорона культурної спадщини, безпека а також інфраструктура та функціонування пунктів перетину кордону.


    

У програмному періоді 2014-2020 Програма діє у рамках Європейського інструменту сусідства (ЄІС), відповідаючи на національні та регіональні потреби та вирішуючи спільні проблеми у сферах захисту довкілля, культури, охорони здоров’я та безпеки. Що стосується бюджету, Програма Польща-Білорусь-Україна є найбільшою програмою ЄІС ТКС на сухопутних кордонах ЄС, із бюджетом понад 170 млн. євро, виділеним на реалізацію 167 проєктів.


    

Стратегію Програми 2014-2020 було прийнято на підставі соціально-економічного аналізу, проведеного на замовлення Органу управління. В аналізі були визначені спільні національні та регіональні пріоритети країн-учасниць та відповідних регіонів. Вона також базувалася на досвіді попереднього програмного періоду. У Стратегії Програми враховано  також погляди різних зацікавлених сторін на спільні потреби і проблеми території Програми. Окрім цього, у ній відображені рішення, прийняті СПК щодо тематичних сфер, у яких країни-учасниці можуть вирішувати спільні проблеми і оперувати спільними активами.

Програма транскордонного співробітництва ЄІС Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 - це документ, що визначає найважливіші питання реалізації Програми, її зміст, цілі та функціонування. Цей документ окреслює сфери інтересів, у рамках яких будуть реалізовуватись спільні проєкти та які представлено чотирма Тематичними цілями та відповідними пріоритетами.


Тематичні цілі та відповідні пріоритетиСПАДЩИНА
Пріоритет 1.1 Промоція місцевої культури та історії
Пріоритет 1.2 Промоція і збереження природної спадщиниДОСТУПНІСТЬ
Пріоритет 2.1 Покращення та розвиток транспортних послуг та інфраструктури
Пріоритет 2.2 Розвиток інфраструктури ІКТБЕЗПЕКА
Пріоритет 3.1 Підтримка розвитку охорони здоров’я та соціальних послуг
Пріоритет 3.2 Вирішення спільних проблем безпекиКОРДОНИ
Пріоритет 4.1 Сприяння ефективності та безпеці кордонів
Пріоритет 4.2 Покращення діяльності з управління кордонами, митних і візових процедур

Чи була ця сторінка корисною?

Дуже корисно
Дуже корисно
Може бути корисно
Може бути корисно
даремний
даремний