Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Zakup i dostawa pojazdu typu Reach Stacker na potrzeby obsługi pomocy dla UA przewożonego koleją

AKRONIM

ReachStacker4UA

NUMER

PBU4/1203/23

Rodzaj projektu

Projekt pozakonkursowy

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO

PRIORYTET

3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (Województwo mazowieckie, Polska)

BENEFICJENT

ŁĄCZNY BUDŻET 70 334,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 70 334,00 €
CZAS TRWANIA 8 miesięcy 13.04.2023 - 12.12.2023

Opis projektu

Wraz z wybuchem wojny Ukraina stanęła przed wyzwaniem odbudowy logistyki w jak najkrótszym czasie, aby zapewnić nieprzerwane dostawy wszelkiego wsparcia, w tym międzynarodowej pomocy humanitarnej, w celu zaspokojenia potrzeb ukraińskiej gospodarki i infrastruktury krytycznej. Każdego dnia ukraińska infrastruktura transportowa ponosi straty z powodu ataku Rosji. Kolej jako kluczowe ogniwo ratujące życie Ukraińców i główny przewoźnik towarów jest jednym z celów agresora. Projekt ReachStacker4UA jest odpowiedzią na potrzeby Ukrainy w zakresie wsparcia infrastruktury transportowej i zapewnienia płynnego przepływu całej napływającej pomocy.

Kluczowym działaniem w ramach projektu był zakup pojazdu z układarką wysokiego składowania do załadunku i rozładunku pomocy dla Ukrainy transportowanej koleją. Pojazd zakupiony w ramach projektu został przekazany spółce "Koleje Ukraińskie". Sprzęt jest obecnie wykorzystywany przez koleje do załadunku i rozładunku towarów zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce.

Mieszkańcy Ukrainy odnoszą korzyści z realizacji projektu, ponieważ przyczynił się on do poprawy dostaw pomocy na Ukrainę. Projekt przyczynia się również do rozwoju transgranicznego systemu transportowego w perspektywie długoterminowej.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna