Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Witamy na Suwalszczyźnie

AKRONIM

Suwalki4UA

NUMER

PBU4/1201/23

Rodzaj projektu

Projekt pozakonkursowy

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO

PRIORYTET

3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Stowarzyszenie Euroregion Niemen (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

ŁĄCZNY BUDŻET 45 960,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 45 960,00 €
CZAS TRWANIA 9 miesięcy 01.04.2023 - 31.12.2023

Opis projektu

Projekt Suwalki4UA jest odpowiedzią na wyzwania migracyjne wynikające z rosyjskiej agresji militarnej na Ukrainę. Jego celem była pomoc ukraińskim uchodźcom, którzy znaleźli schronienie w podregionie suwalskim w przystosowaniu się do nowej sytuacji i integracji ze społecznościami lokalnymi.

Działania projektowe opierały się na potrzebach zgłaszanych przez uchodźców oraz konsultowanych ze Związkiem Ukraińców w Suwałkach. Przede wszystkim przeprowadzono serię warsztatów integracyjnych dla różnych grup wiekowych. Na przykład, dla dorosłych zorganizowano grupę zdrowotną (zajęcia rehabilitacyjne/fitness) i zajęcia taneczne. Nastolatki (13-18 lat) uczestniczyły w klubie gier planszowych i klubie dyskusyjnym wraz z polskimi rówieśnikami. Maluchy (2-6 lat) miały zajęcia multisensoryczne i taneczne. Inną ważną kwestią poruszaną w projekcie było znalezienie pracy w Polsce. Działania obejmowały doradztwo psychologiczne i zawodowe, zajęcia językowe oraz komputerowe dla biznesu, a także szkolenia z aktywnego poszukiwania pracy. Wreszcie, w ramach projektu otwarto punkt informacyjny dla uchodźców z Ukrainy, zapewniający informacje i wsparcie, na przykład pomoc w wypełnianiu dokumentów urzędowych itp. W sumie w działaniach projektu wzięło udział prawie 200 osób.

Projekt był pierwszym krokiem do integracji ukraińskich uchodźców ze społecznościami lokalnymi. Będzie on miał trwałe efekty, ponieważ zespoły projektowe chętnie wykorzystają jego wyniki i podzielą się najlepszymi praktykami z innymi instytucjami.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna