Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Podkarpacki Inkubator wspierania ukraińskich inicjatyw

AKRONIM

Podkarpackie_Incubator4UA

NUMER

PBU4/1199/23

Rodzaj projektu

Projekt pozakonkursowy

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO

PRIORYTET

3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Województwo podkarpackie, Polska)

BENEFICJENT

ŁĄCZNY BUDŻET 499 934,78 € DOFINANSOWANIE Z EIS 499 934,78 €
CZAS TRWANIA 9 miesięcy 07.04.2023 - 31.12.2023

Opis projektu

Dziś cała Europa jest mocno zaangażowana w pomoc Ukrainie i uchodźcom, którzy nieustannie opuszczają terytoria dotknięte rosyjską agresją. Ze względu na swoje położenie, województwo podkarpackie stało się naturalnym centrum logistycznym dla Ukrainy. Wsparcie napływające z całego świata jest najpierw gromadzone w Podkarpackiem, które stało się pośrednikiem – hubem, a następnie jest dystrybuowane do obszarów dotkniętych działaniami wojennymi, również na zachód Ukrainy.

Projekt Podkarpacki_Inkubator4UA miał na celu wsparcie aktywności społecznej i przedsiębiorczej uchodźców/migrantów z Ukrainy poprzez stworzenie w centrum Rzeszowa dostępnej, bezpłatnej i przyjaznej przestrzeni (INKUBATOR). Przestrzeń ta jest przeznaczona do inicjowania, doświadczania, wspierania i rozwijania rozwiązań i pomysłów, ale także służy do oceny możliwej komercjalizacji tych pomysłów oraz ich potencjału społecznego i technologicznego. Jest to przestrzeń dla pomysłodawców i działaczy społecznych, oferująca miejsce do rozwijania idei, z możliwością bezpłatnego korzystania ze sprzętu (np. laptopów, drukarek, oprogramowania, urządzeń do wideokonferencji, Internetu) wraz z dostępem do aneksu kuchennego i kącika zabaw dla dzieci. Ponadto Ukraińcom zapewniono bezpłatne wsparcie: pomoc prawną, językową i psychologiczną, warsztaty z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej i społecznej w Polsce, wizyty studyjne oraz e-przewodnik z zestawem narzędzi edukacyjno-promocyjnych na temat aktywności ekonomicznej i społecznej w Polsce. Zakupiono również sprzęt i wyposażenie dla ukraińskich regionów w celu wsparcia ich mieszkańców.

Zakłada się, że projekt Podkarpacki_Inkubator4UA przyczyni się do zbudowania trwałego, systemowego rozwiązania wspierającego pomysłodawców z Ukrainy, trwale zakorzenionego w podkarpackim systemie wspierania przedsiębiorczości, rynku pracy, innowacji i organizacji pozarządowych.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna