Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Wsparcie w zabezpieczeniu podstawowych potrzeb obywateli Ukrainy

AKRONIM

Mazovia4UA

NUMER

PBU4/1198/23

Rodzaj projektu

Projekt pozakonkursowy

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

BEZPIECZEŃSTWO

PRIORYTET

3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Województwo Mazowieckie (Województwo mazowieckie, Polska)

BENEFICJENT

ŁĄCZNY BUDŻET 500 000,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 500 000,00 €
CZAS TRWANIA 9 miesięcy 01.04.2023 - 31.12.2023

Opis projektu

W wyniku rosyjskiej niesprowokowanej agresji wojskowej na Ukrainę, wspieranej przez Białoruś, Unia Europejska, a w szczególności jej wschodnie regiony, a także zachodnie części Ukrainy stoją w obliczu znacznego napływu przesiedleńców. Napływ ten stanowi wyzwanie dla regionów graniczących z Ukrainą, zwłaszcza w czasie, gdy ich gospodarki wciąż odbudowują się po skutkach pandemii COVID-19. Ponadto na gospodarkę Ukrainy poważny wpływ ma agresja Rosji.

Podczas realizacji projektu Mazovia4UA zapewniono podstawowe potrzeby lokalnym społecznościom na Ukrainie, umożliwiając im przetrwanie w trudnych czasach wojny. Beneficjent Wiodący zakupił i przetransportował na Ukrainę: żywność i podstawowy sprzęt kuchenny, produkty higieniczne, drobny sprzęt ortopedyczny. Partner projektu był również zaangażowany w dostarczanie niezbędnego sprzętu do funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej i szpitali specjalizujących się w opiece geriatrycznej, psychologicznej i ortopedycznej. W ramach projektu zakupiono urządzenia zapewniające dostęp do rezerwowych źródeł energii podczas przerw w dostawie prądu (tj. agregaty prądotwórcze o różnej mocy). Wszystkie te urządzenia i materiały zostały przetransportowane do osób potrzebujących na Ukrainie, za pośrednictwem instytucji: Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, Misji Religijnej "Caritas-Spes" Archidiecezji Lwowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego, Szpitala Psychiatrycznego we Lwowie-Kulparkowie, Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki, Caritas Diecezji Samborsko-Drohobyckiej, Agencji Rozwoju Regionalnego i Innowacji Centrum „Mizhhirya”.

Realizacja projektu Mazovia4UA przyczyni się do wsparcia procesów współpracy transgranicznej na pograniczu Polski i Ukrainy. Beneficjentami końcowymi projektu są uchodźcy i mieszkańcy regionu przygranicznego. Sprzęt i wyposażenie posłużą poprawie warunków, w jakich znajdują się osoby dotknięte wojną na Ukrainie.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna