Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • шрифт

  • A
  • A
  • A

Програмні документи

Спільна Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 (діє від 22 вересня 2023 року), (англомовна версіятип файлу: PDF; розмір: 1,32 MB)

Додаток 1. Cписок великих інфраструктурних проектів (тип файлу: PDF; розмір: 0,4 MB)

Додаток 2. Резюме оцінки впливу на навколишнє середовище (тип файлу: PDF; розмір: 0,9 MB)

 

Попередні версії

Спільна Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 (діє до 21 вересня 2023 року), (тип файлу: PDF; розмір: 1,3 MB)

Спільна Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 (діє до 8 грудня 2022 року), (тип файлу: PDF; розмір: 1,3 MB)

Спільна Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 (діє до 1 грудня 2020 року), (тип файлу: PDF; розмір: 1,8 MB) 

Спільна Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 (діє до 12 листопада 2017 року), (тип файлу: PDF; розмір: 2,7 MB) 

 

ПРАВОВІ РАМКИ:

Регламент Європейського парламенту та Ради ЄС від 11 березня 2014 р № 232/2014 щодо заснування Європейського інструменту добросусідства (англомовна версія) (тип файлу: PDF; розмір: 616 KB)

Регламент Європейського парламенту та Ради ЄС від 11 березня 2014 р № 236/2014, що встановлює загальні правила і процедури для реалізації інструментів Європейського Союзу для фінансування зовнішніх заходів (англомовна версія) (тип файлу: PDF; розмір: 588 KB)

РЕГЛАМЕНТ (ЄС, Євратом) 2018/1046 Європейського Парламенту та Ради від 18 липня 2018 щодо фінансових правил для загального бюджету Європейського Союзу, що замінює Регламенти (ЄС) № 1296/2013, (ЄС) № 1301/2013, (ЄС) № 1303/2013, (ЄС) № 1304/2013, (ЄС) № 1309/2013, (ЄС) № 1316/2013, (ЄС) № 223/2014, (ЄС) № 283/2014, та Постанови № 541/2014/EU та анулює Регламент (ЄС, Євратом) № 966/2012 (англомовна версія) (тип файлу: PDF; розмір: 1,96 MB)

Виконавчий регламент Європейської Комісії (ЄС) № 897/2014 від 18 серпня 2014 року, що встановлює правила реалізації програм транскордонного співробітництва Європейського інструменту добросусідства (англомовна версія) (тип файлу: PDF; розмір: 648 KB)

Регламент з реалізації ЄК (ЄС) 2020/879 від 23 червня 2020, що замінює Регламент з реалізації ЄК (ЄС) № 897/2014, щодо конкретних положень щодо адаптації положень з реалізації програм транскордонного співробітництва, що фінансуються в рамках Європейського Інструменту Сусідства, до конкретних заходів з протидії пандемії COVID-19 (англомовна версія) (тип файлу: PDF; розмір: 522 KB)

Програмний документ щодо підтримки ЄС Європейського Інструменту Сусідства Програми транскордонного співробітництва (2014-2020) (англомовна версія) (тип файлу: PDF; розмір: 348 KB)

РЕГЛАМЕНТ (ЄС) 2022/2192 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 9 листопада 2022 року, що встановлює спеціальні положення для програм співпраці на 2014-2020 роки, які підтримуються Європейським інструментом сусідства та в рамках цілі Європейського територіального співробітництва, після зриву реалізації програми

ІНШІ ДОКУМЕНТИ:

Регламент Спільного моніторингового комітету (англомовна версія) (тип файлу: PDF; розмір: 600 KB)

Процедурні правила Комітету відбору проектів (англомовна версія) (тип файлу: PDF; розмір: 600 KB)

Посібник з перевірки та оцінки (англомовна версія) (тип файлу: PDF; розмір: 804 KB)

Посібник із запобігання шахрайству (англомовна версія) (тип файлу: PDF; розмір: 984 KB)

Європейські фонди без бар’єрів  - удосконалення для людей з особливими потребами

Public procurement guidance for practitioners (avoiding most common errors)

Чи була ця сторінка корисною?

Дуже корисно
Дуже корисно
Може бути корисно
Може бути корисно
даремний
даремний