Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • шрифт

  • A
  • A
  • A
Zamosc 2022 UA PBU in numbers_trasy_turystyczne карта проєктів

Великі інфраструктурні проекти

Відповідно до ст.2 (p)  Виконавчого Регламенту Європейської Комісії (ЄС) № 897/2014 від 18 серпня 2014 р., що встановлює правила реалізації програм транскордонного співробітництва, фінансованих на основі Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС № 232/2014, що встановлює Європейський Інструмент Сусідства (РР) Великі Інфраструктурні Проекти означають „проекти, що включають комплекс робіт, заходів або послуг, призначених для виконання неподільної функції конкретного характеру, що має чітко визначені цілі у всезагальних інтересах, з метою реалізації інвестицій, які матимуть транскордонний вплив і користь, і в бюджеті яких щонайменше 2,5 млн. євро призначається на придбання інфраструктури”.

Відповідно до ст. 41 Регламенту 897/2014, Великі Інфраструктурні Проекти (ВІП)  можуть обиратися лише на позаконкурсній основі в рамках прямої процедури. Це означає, що ці проекти буде надано:

 • органам, які мають de jure чи de facto монополію у даній сфері;
 • для виконання специфічних заходів, які вимагають участі певного типу організації, ґрунтуючись на її технічній компетенції, високому рівні спеціалізації чи адміністративних повноваженнях.

 Для цих цілей, монополія de jure or de facto означає, що бенефіціар (який також може бути консорціумом):

 •  відповідно до чинного законодавства володіє виключною компетенцією у даній сфері діяльності та/або на географічній території, до якої відноситься грант відповідно до чинного законодавства; або
 • є єдиною організацією, що працює або може працювати в своїй сфері діяльності та/або географічній території, до якої відноситься грант в силу всіх фактів та законодавства.

Великі інфраструктурні проекти в рамках Програми Транскордонного Співробітництва Польща - Білорусь - Україна 2014-2020 були вибрані і затверджені Спільним Програмним Комітетом (СПК) перед передачею Спільної Операційної Програми (СОП) до Європейської Комісії (ЄК). СОП містить список всіх ВІП,  запропонованих для вибору поза КПЗ. Були визначені 18 таких проектів (10 з них перебувають в основному списку та 8 в резервному). Вибрані проекти стосуються покращення і розвитку транспортних послуг та інфраструктури, вирішення спільних проблем безпеки, сприяння ефективності та безпеці кордонів, охорони здоров'я та промоції місцевої культури та історії території Програми.

Проекти, що пропонуються до відбору поза КПЗ мають бути затверджені Комісією на основі двоетапної процедури, що полягатиме у поданні спочатку короткого опису проекту, а потім повної проектної заявки. Після кожного кроку Комісія повинна повідомити Орган Управління (ОУ)  своє рішення впродовж двох місяців з моменту подання документу. Кінцевий термін при потребі може бути продовжений. У випадку відхилення Комісією пропонованого проекту, ОУ буде повідомлено про підстави такого рішення.

Згідно рішення СПК, враховуючи положення ст. 38 РР, щонайбільше 30% від фінансування ЄС Програми може бути виділено ВІП за позаконкурсним відбором. На їхню реалізацію в рамках Програми передбачено бюджет у розмірі 52,07 млн. євро.

Таблиця ВІП:

Чи була ця сторінка корисною?

Дуже корисно
Дуже корисно
Може бути корисно
Може бути корисно
даремний
даремний