PBU

Планування проекту

ПИТАННЯ 

  ВІДПОВІДЬ

На коли можна запланувати початок реалізації проекту?  
Програмою не встановлено конкретних часових рамок реалізації проекту. Однак, Програма встановлює певні обмеження: проект не може розпочатися до підписання грантового договору,  не може тривати довше, ніж 12 місяців і всі заходи в рамках проекту повинні бути завершені до 31.12.2022р.

Чи проекти можуть приносити дохід? А якщо ні, то що робити з придбаним обладнанням, яке після завершення проекту буде і надалі використовуватися?  
Проекти не можуть бути направлені на отримання прибутку. Крім того, вимога стійкості проекту говорить про наступне: будь-який проект, що містить компонент інфраструктури або інвестиції, повинен повернути фінансування ЄС, якщо протягом п'яти років після завершення проекту (або протягом періоду часу, встановленого в правилах надання державної допомоги, якщо це застосовується) відбулися істотні зміни, що зачіпають його характер, цілі або умови реалізації, що призведе до зміни його початкових цілей. Суми неналежно виплачених коштів для такого проекту повинні бути повернені Органу Управління Програми пропорційно до періоду, для якого вимога до життєздатності проекту не була дотримана.

 

Коли повинен бути досягнутий показник результату?

 

 

Цільова вартість показника результату повинна бути досягнута найпізніше до закінчення періоду тривалості проекту – тобто максимально 5 років після закінчення проекту.

 

Що станеться, якщо не вдасться осягнути заплановані показники? Чи тоді слід буде повернути отриманий грант  повністю або частково?

 

 

На етапі кінцевого звіту Бенефіціар повинен пояснити причини невиконання запланованих показників. Рішення щодо проекту прийматиметься після аналізу причин невиконання показника, впливу даного показника на реалізацію цілей проекту, а також суму понесених витрат на реалізацію заходу, повязаного із реалізацією даного показника, порівняно із запланованими витратами. 

Коли можна отримати авансовий платіж по проекту?

 

 

Якщо для проекту буде вибрано варіант авансування,  то авансовий платіж у розмірі 85% від запланованої суми гранту буде виплачено на підставі наданих до СТС документів - запиту на платіж, партнерської угоди, підписаної всіма бенефіціарами проекту, всіх передбачених декларацій, що вимагаються, – та після реєстрації проекту на Білорусі, якщо необхідне.  Авансовий платіж виплачується Органом управління програми не пізніше 30 днів від дати затвердження вказаних документів у СТС.

Коли можна очікувати підписання грантового договору та розпочати реалізацію проекту?

 

 

Можемо очікувати, що підписання грантового договору буде можливе під кінець 2019 року – залежить це від багатьох чинників, зокрема від сумлінності бенефіціара  під час процесу контрактування.
Однак, слід мати на увазі, що дата підписання договору не є тотожною початку реалізації проекту. Термін початку реалізації заходів проекту встановлюється окремими положеннями грантового договору. Крім того, проекти з білоруськими бенефіціарами перед початком реалізації повинні спочатку бути зареєстрованими в Білорусі. Бенефіціар може також вказати конкретну дату початку реалізації проекту  – наприклад, договір може бути підписаний у січні 2020 року, а початок реалізації проекту передбачено у квітні 2020 року.

     

Чи можуть організації , що не входять до території Програми, нести витрати інвестиційного та інфраструктурного характеру?

   Відповідно до Програмного посібника, заходи поза межами території Програми не можуть мати інвестиційного та/або інфраструктурного характеру.  Однак це не означає,  що організація з-поза території Програми не може нести таких витрат – вони вважатимуться прийнятними, якщо були понесені виключно на території Програми, що може бути перевірено.