PBU

Прийнятність інституції

ПИТАННЯ 

  ВІДПОВІДЬ

Чи організація, метою якої є одержаня прибутку, може бути бенефіціаром програми?   Ні, бенефіціарами Програми не можуть бути установи,  метою діяльності яких є отримання прибутку.
Чи бенефіціаром може виступати організація, розташована поза територією програми?  
Установи з-поза території  Програми, щоб бути прийнятною у Програмі, повинні відповідати трьом умовам:
а) повинна бути зареєстрована в Польщі, Білорусі чи Україні
б) їхня участь зумовлена особливим характером та цілями проекту і є необхідною для його ефективної реалізації;
б) загальна сума, виділена в рамках проекту таким бенефіціарам, не перевищує 20%. Крім того, слід мати на увазі, що заходи поза територією Програми не можуть стосуватися інвестицій або інфраструктури.

Чи власний внесок можна зазкзпечити внеском у натуральній формі?  
Власний внесок (мін. 10%) у проекті в Програмі транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна повинен бути фінансовим внеском. Відповідно до пункту 6.4. Програмного посібника, внески у натуральній формі не є прийнятними витратами і не можуть розглядатися власне співфінансування проекту, що вноситься головним бенефіціаром та/або бенефіціарами.