Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020https://www.pbu2020.eu/Aktualizacje.plProjekt tygodnia - PUFLhttps://www.pbu2020.eu/pl/news/1114https://www.pbu2020.eu/pl/news/1114Projekt „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w ratowaniu ofiar wypadków na drogach województwa lubelskiego i obwodu wołyńskiego” akronim PUFL jest realizowa…Tue, 09 Jul 2019 11:12:00 +0200Projekt tygodnia - CrossGovernancehttps://www.pbu2020.eu/pl/news/1118https://www.pbu2020.eu/pl/news/1118Projekt „Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie sejneńskim i rejonie grodzieńskim” (akronim CrossGovernance) jest realizowany w ramach Celu Tematycznego DOSTĘPNOŚĆ. Beneficjentem Wiod…Thu, 18 Jul 2019 01:56:00 +0200