PBU

DOSTĘPNOŚĆ – pierwsza umowa grantowa podpisana

29 / 03 / 2018

27 marca br. w Ustrzykach Dolnych wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak podpisał pierwszą umowę o dofinansowanie projektu w ramach Celu Tematycznego Dostępność. Projekt SOUTHWAY „Partnerstwo transgraniczne  szansą rozwoju regionu”  zostanie zrealizowany przez Powiat Bieszczadzki (PL) we współpracy z Rejonem Turczańskim (UA).

Dostępność Bieszczadów jest warunkiem ich atrakcyjności dla inwestorów oraz turystów. Dzięki realizacji projektu, po stronie polskiej przebudową zostaną objęte odcinki dróg powiatowych: Olszanica-Ropienka-Wojtkówka, Czarna-Michniowiec, Smolnik-Zatwarnica, Rakowa-Stańkowa-Ropienka, Ustjanowa-Daszówka-Czarna, Wańkowa-Dźwiniacz-Brzegi Dolne, Rozpucie-Ropienka o łącznej długości 15,515 km. Natomiast po stronie ukraińskiej powstaną 3 projekty tras turystycznych i studia wykonalności dla ok. 131 km przygranicznych dróg. Ponadto partnerzy opracują wspólną strategię, która przyczyni się do rozwoju turystyki i gospodarki w regionie.

Projekt SOUTHWAY, który w ramach Programu otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 1,45 mln EUR, będzie trwał 18 miesięcy.