PBU

Zmiana harmonogramu drugiego naboru wniosków

26 / 03 / 2018

W dniu 22 marca 2018 r., podczas posiedzenia w Białymstoku, Wspólny Komitet Monitorujący Programu zatwierdził nowy termin naboru wniosków na mikroprojekty: nabór potrwa od 1 sierpnia do 31 października 2018 

Wartość środków Programu przeznaczona na wsparcie projektów to 5,2 mln EUR. Wysokość dofinansowania dla jednego mikroprojektu może wynieść od 20 000 do 60 000 EUR.  Czas trwania projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Mikroprojekty składane będą w ramach procedury jednostopniowej, tzn. nie będzie etapu oceny koncepcji projektu, zaś ocenie będą podlegały od razu wnioski o dofinansowanie.

Mając na celu jak najlepsze przygotowanie projektów, w najbliższych dniach na stronie internetowej zostanie opublikowany pełen pakiet aplikacyjny wraz z formularzem wniosku. Na przełomie czerwca i lipca planujemy organizację dwóch edycji Forum Poszukiwania Partnerów, zaś we wrześniu br. Wspólny Sekretariat Techniczny przeprowadzi szkolenia we wszystkich regionach Programu. Przewidujemy również organizację indywidualnych konsultacji dla wszystkich zainteresowanych. Szczegóły zostaną wkrótce podane na stronie internetowej.